Care Pack-tjänster

Vad skulle ske om företagets datorer och skrivare helt plötsligt gav upp?

Svaret är: Det vill du inte veta.


Se till att skydda alla enheterna inom verksamheten med Care Pack-tjänsterna.

Kontakta oss

HPs supporttjänster inkluderar service på resor, spårnings- och återställningstjänster, skydd mot oavsiktliga skador, service på plats, behållning av defekta medier, återställning, enhet som en tjänst, utbyte av skrivare på plats och utbyte av skrivare nästa arbetsdag.

De här tjänsterna kan anpassas efter dina specifika behov. Och är precis vad du behöver för att hålla företaget steget före.

Tjänster som lönar sig efter första gången som du använder dem

1. HP ADP erbjuder begränsade anspråk upp till produktens värde eller ersätter produkten (bärbar dator, allt-i-ett, stationär dator eller platta)

2 Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack kan variera mellan olika geografiska områden. Service fås från det datum då du köper maskinvaran. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information finns på http://cpc.ext.hp.com/portal/site/cpc/. HPs tjänster är underställda HPs tillämpliga tjänstevillkor som tillhandahållits eller angetts för kunden vid inköpstillfället. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter enligt gällande lokal lagstiftning och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs tjänstevillkor eller den begränsade HP-garanti som tillhandahålls för HP-produkten.