HELTÄCKANDE LIVSCYKELTJÄNSTER

Vår portfölj med tjänstealternativ omfattar alla faser av enhetens livscykel – från början till slut – för både HP-enheter och andra varumärken. HP, eller auktoriserade DaaS-partner, kan anpassa tjänsterna till era specifika behov, inklusive Care Pack-support baserad på åtgärder.

Enheter

• HPs kommersiella bärbara datorer, stationära datorer, arbetsstationer och point of sale-enheter för detaljhandeln6

Hårdvarusupport

• Support på plats nästa dag

Proaktiv managering levererad med HP TechPulse

• Driftsättning av operativsystem från flera leverantörer och introduktion av tjänst7
• Hårdvara, programvara och BIOS-inventering
• Rapporter och incidenter för enhets- och operativsystemhälsa
• Rapporter över enhets- och programutnyttjande
• Prediktiv analys för Windows-, Android-TM19 och Mac-enheter
• Hårdvarukompatibilitetsrapport för Windows 10
• Incidenthanteringsrapport

Alla funktioner i standardplanen plus:

Proaktiv managering levererad med HP TechPulse

• Säkerhetsincidenter och rapporter

Hårdvarusupport

• Skydd mot oavsiktliga skador6
• Behållna defekta medier

Proaktiv managering som utförs av HPs tjänsteexperter

• Samlad tjänst för enhetsmanagering
• Övervaka analyser, incidenter och rapporter
• Skydda data på enheter som saknas
• Implementera inställningar för säkerhetskonfigurationer och krypteringspolicyer
• Inled automatisk ersättning av delar1
• Hantera uppdateringar för Windows, patchar och policyinställningar
• Tillhandahålla rapporter om säkerhetsincidenter för enheten
• Felsöka problem med fjärråtkomst
• Tillhandahålla Wi-Fi till slutanvändare på ett säkert sätt
• Skapa och hantera informationspolicyer för Windows
• Köra konsekventa processer och policyer över Windows, iOS, AndroidTM och macOS

Alla funktioner i den utökade planen plus:

Proaktiv managering levererad med HP TechPulse

• Säkerhetsincidenter och rapporter

Proaktiv managering som utförs av HPs tjänsteexperter

• Utföra recensioner med kunder varje kvartal
• Distribuera applikationer eller kataloger av applikationer till operativsystem över flera enheter
• Implementera policyer för vitlistning och svartlistning av mobilprogram

INSIKTSFULLA OCH FÖRUTSÄGBARA ANALYSER.

Identifiera, förutse och hantera problem via HP TechPulse – med analyser som använder maskininlärning, förkonfigurerad logik och kontextuella data som ger insikter om enheter, program och användning, vilket bidrar till att optimera IT-investeringar och resurser.

OPTIMERA IT-INVESTERINGARNA.

Minska inköpskomplexiteten med en enkel, förutsägbar plan som maximerar investeringar, kassaflöden och uppdateringscykler. Anpassa utifrån behoven med andra livscykeltjänster.

HP DAAS FÖR APPLE-PLAN

Det moderna, enkla sättet att införskaffa, stödja och hantera Apple-enheter till er organisation.

HP DAAS FÖR APPLE-PLAN

Det moderna, enkla sättet att införskaffa, stödja och hantera Apple-enheter till er organisation.

Enheter
 • ● Apple iPhone®, iPad®, Mac-datorer och tillbehör. (Ytterligare Apple-produkter på begäran. Fråga HP-representanten.14).

Hårdvarusupport
 • ● Utbyte på plats nästa arbetsdag för iOS-enheter. Utbyte eller support på plats nästa arbetsdag för macOS-enheter30
 • ● Enhetsutbyte13
 • ● Teknisk support för kunders IT via e-post och telefon

Proaktiv managering med HP TechPulse

Samlad tjänst för enhetsmanagering som utförs av HPs tjänsteexperter med moderna manageringsverktyg

 • ● Prediktiv analys för Mac-datorer
 • ● Utföra recensioner med kunder varje kvartal
 • ● Kör konsekventa processer och policyer över flera operativsystem
 • ● Visa analyser av enhetshälsa, incidenter och rapporter
 • ● Övervaka enhets- och programvaruinventering
 • ● Upptäck och larma om enheter som saknas
 • ● Tillämpa inställningar för säkerhetskonfigurationer och spåra efterlevnad
 • ● Skydda data på borttappade eller stulna enheter15
 • ● Implementera inställningar för enhetskryptering på Mac-datorer17
 • ● Implementera säkerhetspolicyer
 • ● Distribuera program till Apple iPad, iPhone och Mac-datorer
 • ● Spåra programvaruefterlevnad
 • ● Vitlista och svartlista mobilprogram
 • ● Tillhandahåll Wi-Fi utan att inloggningsuppgifter delas med användare
 • ● Driftsätt med minimala IT-åtgärder med Apples program för enhetsregistrering (DEP)

Livscykeltjänster
 • ● Kunder kan lägga till livscykeltjänster, som design och planering eller märkning av tillgångar, med ett enda avtal

Finansiella tjänster
 • ● HP Device as a Service för Apple-planen innefattar alternativ för perioder på 2 eller 3 år
 • ● Dra nytta av HP Financial Services16, en flexibel betalningslösning med skalbara villkor som passar verksamheten – eller ta in en egen privat partner eller finansiering från tredje part.

Skydd som isolerar hot i realtid21

• Skydd för e-postbilagor
• Skydd för chattlänkar och fildelning23
• Skydd mot nätfiske
• Säker användning av webbläsare
• Filhämtningsskydd
• Hjälper IT med whitelisting för företagets webbplats

Säkerhetsanalys och rapportering via HP TechPulse

• Skyddsstatus och gap efter tidslängd
• De flesta drabbade enheter och användare genom förhindrade hot
• Hot efter typ, källa och över tid

Planen med SJÄLVMANAGERING-funktioner plus:

HPs managerade tjänster

• Analys av hot med hjälp av tjänsteexperter24
• Detaljerad kedjeanalys för avlägsnande av malware
• Tillämpning av isoleringsskydd på enheter

Se vad ledande analytiker har att säga om vad DaaS kan göra för att underlätta införskaffande av enheter och managering av IT-miljöer.

IDC Spotlight: Modellen "som en tjänst" finns nu för hårdvara
PDF, 195 kB

IDC-arbetsbok – Allt man behöver veta om DaaS-modellen: Rätt frågor att ställa för de största fördelarna
PDF, 345 kB

HP Lifecycle-tjänster förbättrar användar- och IT-upplevelsen för företag över hela världen.

Utforska fördelarna med denna nya marknadskategori genom noggrant utvalda DaaS-artiklar med branschinsikter.

PDF, 342 KB


PDF, 330 KB

Bli en del av den moderna arbetsplatsen med DaaS
PDF, 244 KB

Förkortningarna i IT-världen: Fördelarna med DaaS förklaras
PDF, 251 kB

DaaS kan förvandla er databehandlingsstrategi för slutanvändare
PDF, 273 kB

Managera IT-behoven för fjärranställda med DaaS:
PDF, 288 kB

Få mer information om HP DaaS och se hur det kan hjälpa IT-teamet att fokusera på andra företagsomfattande strategier.


PDF, 1,38 MB

HP DaaS-video
VIDEO, 02:02

Avmystifiera DaaS
VIDEO, 02:47

Meddelande om DaaS-lösningar
PDF, 207 KB

1. HP DaaS-planer och/eller vilka delar som ingår kan variera beroende på region eller auktoriserad HP DaaS-servicepartner. Kontakta er lokala HP-representant eller auktoriserade DaaS-partner för specifika uppgifter i ert område. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor och bestämmelser för den tjänst som levereras till eller anges för kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med gällande lokala lagar och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för er HP-produkt.

2. Fullständiga systemkrav finns på www.hpdaas.com/requirements.

3. HPs samlade enhetsmanagering tillhandahålls av tjänsteexperter från HP i HP DaaS-planerna Utökad och Premium. Tjänsteexperter levererar tjänster med hjälp av VMware Workspace ONE med kraft från AirWatch. Alternativt kan kunder som använder Microsoft Intune be våra experter att utföra managering med hjälp av licenser som de redan har. Kontrollera vilka alternativ som är tillgängliga i aktuellt land.

4. Service är tillgänglig 9 timmar per dag, mellan klockan 8:00 och 18:00 lokal tid, måndag till fredag, utom HPs helgdagar. En HP-auktoriserad representant kommer ut till kunden under täckningstiderna och påbörjar hårdvaruunderhållsservice nästa täckningsdag efter det att samtalet tagits emot och registrerats av HP. Samtal som tas emot utanför täckningsfönstret registreras nästa täckningsdag och betjänas inom följande täckningsdata. Resezoner och avgifter, om tillämpligt, kan variera på vissa geografiska platser.

5. Enhetsstöd kan variera i olika länder. Skydd mot oavsiktliga skador är endast tillgängligt med HP DaaS-planerna Utökad och Premium. Kontrollera tillgängligheten med HP-representanten i ditt område.

6. Tillgängligheten kan variera i olika länder.

7. iOS-analyser och -rapporter är endast tillgängliga med HP DaaS-planerna Utökad, Premium och Daas för Apple.

8. Enhetsstöd kan variera i olika länder. Endast tillgängligt med HP DaaS-planerna Utökad och Premium.

9. Finansierings- och tjänsteerbjudanden är tillgängliga via Hewlett-Packard Financial Services Company och dess dotterbolag och filialer (kollektivt HPFSC) i vissa länder, och omfattas av kreditprövning samt verkställande av standardiserad HPFSC-dokumentation. Avgifter och villkor baseras på kundens kreditbetyg, erbjudandetyper, tjänster och/eller utrustningstyp och alternativ. Alla kunder är inte berättigade. Alla tjänster eller erbjudanden är inte tillgängliga i alla länder. Andra begränsningar kan gälla. HPFSC förbehåller sig rätten att, när som helst, ändra eller avsluta detta program utan förvarning*. Tillgängligheten kan variera beroende på land.

10. HP DaaS för Apple® är tillgängligt i USA direkt från HP. Andra Apple-produkter som en tjänst är tillgängliga via HP på begäran. Kontrollera tillgängligheten med HP-representanten i ditt område.

11. HPs samlade enhetsmanagering tillhandahålls av HPs tjänsteexperter, som använder VMware Workspace ONE med kraft från AirWatch. Alternativt kan kunder som använder Microsoft Intune be våra experter att utföra managering med hjälp av licenser som de redan har. Kontrollera vilka alternativ som är tillgängliga i aktuellt land.

12. ServiceNow-licens krävs och säljs separat. Vidare krävs installation av HP DaaS-programmet från hpdaas.com samt en giltig licens för ServiceNow ITSM-programvara.

13. Delar av tjänsterna för teknisk support och hårdvara kan tillhandahållas av Apple.

14. Systemkrav finns på www.hpdaas.com/requirements. Minst 1 000 enheter krävs

15. Funktionen att låsa och radera enheter på distans kräver att enheten är påslagen och har internetåtkomst.

16. Finansierings- och tjänsteerbjudanden är tillgängliga via Hewlett-Packard Financial Services Company och dess dotterbolag och filialer (kollektivt HPDSC) och omfattas av kreditprövning samt verkställande av standardiserad HPFSC-dokumentation. Avgifter och villkor baseras på kundens kreditbetyg, erbjudandetyper, tjänster och/eller utrustningstyp och alternativ. Alla kunder är inte berättigade. Alla tjänster eller erbjudanden är inte tillgängliga i alla länder. Andra begränsningar kan gälla. HPFSC förbehåller sig rätten att, när som helst, ändra eller avsluta detta program utan förvarning.

17. iOS-enheter krypteras inom operativsystemet. Fullständiga systemkrav finns på www.hpdaas.com/requirements.

18. HP DaaS för Apple® är tillgängligt i USA från HP och vissa partner. Andra Apple-produkter som en tjänst är tillgängliga via HP DaaS på begäran. Kontrollera tillgängligheten med HP-representanten i ditt område.

19. Prediktiv analys för hårddiskar och batterier på Android-enheter.

20. Systemkraven för tjänsten HP DaaS Proactive Security är: klientenheter från flera leverantörer som kör Windows 10 1703 eller senare med minst 8 GB minne och 6 GB ledigt hårddiskutrymme för att installera programvaruklienten. Tjänsten HP DaaS Proactive Security kräver HP TechPulse som ingår i vilken HP DaaS- eller HP DaaS Proactive Management-plan som helst. Planen HP DaaS Proactive Security Enhanced kräver att kunderna är inskrivna i en HP DaaS- eller HP DaaS Proactive Management-plan som är Utökad eller Premium.

21. Tekniken HP Sure Click Advanced ingår i tjänsten HP DaaS Proactive Security och kräver att Windows 10, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome™ och Chromium™ stöds. Bilagor som stöds är bland annat Microsoft Office-filer (Word, Excel och PowerPoint) och PDF-filer när Microsoft Office eller Adobe® Acrobat är installerade.

22. Tjänsteexperter finns endast tillgängliga med planen Proactive Security Enhanced.

23. Stödda chattprogram inkluderar Skype och Skype för företag.

24. Tjänsteexperter finns endast tillgängliga med planen Proactive Security Enhanced.

25. Tjänsten HP DaaS Proactive Security finns tillgänglig att köpa separat för enheter med Windows 10 oavsett tillverkare. Se www.hpdaas.com/requirements för ytterligare systemkrav. Tjänsten HP DaaS Proactive Security kräver HP TechPulse som ingår i vilken HP DaaS- eller HP DaaS Proactive Management-plan som helst. Säkerhetsexperter finns endast tillgängliga med planen Proactive Security Enhanced.

26. Baserat på HPs interna analys av säkerhetstjänster för isolering som erbjuder SaaS och managerade tjänster som inkluderar on-board och konfiguration, understödjande av efterlevnad och analys av malware. De mest avancerade baseras på VM-isolering med hårdvara som verkställs med enskilda webbläsarflikar och appar i isolering från och med mars 2019.

27. Systemkraven för HP DaaS Proactive Security är: klientenheter från flera leverantörer som kör Windows 10 1703 eller senare med minst 8 GB minne och 6 GB ledigt hårddiskutrymme för att installera programvaruklienten. HP DaaS Proactive Security kräver HP TechPulse som ingår i vilken HP DaaS- eller HP DaaS Proactive Management-plan som helst. Planen HP DaaS Proactive Security Enhanced kräver att kunderna är inskrivna i en HP DaaS- eller HP DaaS Proactive Management-plan som är Utökad eller Premium.

28. Tjänsten kommer att levereras helt eller delvis via Apples AppleCare for Enterprise®. Mer information om servicebesöket finns på https://www.apple.com/support/enterprise.

29. Kräver HP DaaS- eller HP DaaS Proactive Management-planen Utökad eller Premium.

*Kontakta en lokal försäljningsrepresentant för mer information.

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc., registrerade i USA och andra länder. iPod är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. iPod får endast användas för laglig kopiering eller kopiering som har godkänts av upphovsrättsinnehavaren. Stjäl inte musik.

Apple iPad®, iPhone®, iPod® och Mac® är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.