SÅ FÖRHÅLLER VI OSS TILL INTEGRITET

På HP betraktar vi den personliga integriteten som en grundläggande mänsklig rättighet och förstår hur viktigt det är med integritet, säkerhet och dataskydd för våra kunder och samarbetspartners över hela världen. Vi rekommenderar starkt att du tar dig tid att läsa vår integritetspolicy i sin helhet.

VISA HP:S INTEGRITETSPOLICY

EN NY NIVÅ AV INTEGRITET

Oavsett om du är kund eller samarbetspartner kan du lita på att dina personuppgifter är skyddade i HP:s samtliga verksamheter.

HP:S INTEGRITETSREGLER

HP:s bindande företagsbestämmelser för personuppgiftsansvariga är ett ramverk för integritetsefterlevnad som utgörs av ett bindande avtal, verksamhetsprocesser, policyer, utbildning och riktlinjer som har godkänts av dataskyddsmyndigheten i de flesta EU-länder.

MER INFORMATION

ÖNSKEMÅL OCH FEEDBACK OM INTEGRITET

Dela dina funderingar med oss. På HP är vi angelägna om att skydda din integritet, så din feedback är mycket viktig för oss. Om du vill ge oss feedback eller göra en begäran som gäller integriteten behöver du bara skriva till oss.

Läs mer

INTEGRITET I HÅLLBARHETSRAPPORTEN

Att agera med integritet, ärlighet och ansvarsskyldighet är grundläggande både för ett inkluderande samhälle och ett framgångsrikt företag. Läs integritetsavsnittet i HP:s hållbarhetsrapport.

MER INFORMATION

DINA COOKIE-PREFERENSER

Välj hur vi får använda cookie-filer. Läs om vår användning av cookies, och fördelarna med att tacka ja.

HP SOM PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

HP har en lång tradition av att vara branschledande när det gäller integritet och dataskydd. I kombination med vår robusta portfölj av produkter och tjänster innebär detta att vi kan stödja våra kunders och samarbetspartners insatser för att skydda sina personuppgifter.

HP:S BINDANDE FÖRETAGSBESTÄMMELSER FÖR PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN

HP:s bindande företagsbestämmelser för personuppgiftsbiträden är ett ramverk för integritetsefterlevnad som har godkänts av dataskyddsmyndigheten i de flesta EU-länder. Det ger HP möjlighet att överföra kunduppgifter globalt via HP-företag i enlighet med dataskyddslagen i EU.

MER INFORMATION

HP:S AVTALSBUNDNA INTEGRITETSÅTAGANDEN

HP åtar sig att behandla personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt, och har ansvarsskyldighet för det egna företaget samt sina samarbetspartners och återförsäljare.

MER INFORMATION

VANLIGA FRÅGOR

Låt oss besvara frågorna som du kan tänkas ha om våra skyldigheter som personuppgiftsbiträde.

MER INFORMATION