Använd det färgade Print Quality Card-kortet

I varje paket med HP Sprocket- eller HP Sprocket Plus-papper finns ett särskilt blått eller orange kort.

Inaktivera Avslöja-innehåll

Prova att inaktivera Avslöja-innehåll på dina sprocket-utskrifter. Våra utskrifter som går att skanna avslöjar roliga upplevelser med förstärkt verklighet. För att uppnå effekten lägger vi information ovanpå varje utskrift, som telefonen kan läsa när du skannar. Den här funktionen kan ändra hur utskrifterna ser ut. Experimentera med att aktivera och inaktivera funktionen för att ändra hur du interagerar med sprocket-utskrifter. Tryck på huvudmenyn och sedan på ”sprocket” och ”Appinställningar”. Växla inställningen ”Aktivera Avslöja för utskrifter” av eller på.

REDIGERA FOTON

Använd sprocket-appens redigeringsfunktioner för att justera färg, ljusstyrka, kontrast och andra värden i dina utskrifter. Du kan även använda funktionen Korrigera automatiskt för att förbättra bilderna med en enda tryckning.

ANVÄND HP-PAPPER

Använd äkta HP Sprocket-, HP Sprocket Plus- eller HP Sprocket Studio-bläck och -fotopapper (enligt vad som är lämpligt för din skrivarmodell).

SVALNA

HP Sprocket-Support