MÅNGSIDIG. TILLFÖRLITLIG. ANSVARSFULL.

HP Latex-bläck och media

HP Latex-skrivare levererar inte bara enastående resultat på ett brett utbud av media, utan de vattenbaserade HP Latex-originalbläcken kan även tillföra värde för att särskilja din verksamhet och hjälpa dina kunder att nå sina hållbarhetsmål.

HP Latex-bläck gör skillnad

HP-originalbläck har utformats tillsammans med HP Latex-skrivare för att leverera konsekventa resultat. Tillförlitlig prestanda gör att du kan minska svinn och driftstopp. Bläck som inte tillverkats av HP kanske kostar mindre per liter, men de kan orsaka frekventa byten av skrivhuvuden, osäljbara utskrifter och ökade skrivarstopp och underhåll.

Uppnå fantastisk färgåtergivning på både styva och flexibla medier med HP Latex-bläck

Du kan förbättra kvaliteten hos vilket styvt substrat som helst med den starka, livfulla färgskalan hos HP Latex-bläck och ett tunt bläcklager som bevarar glansen och känslan hos materialet. Använd HP Latex-originalbläck för att maximera livslängden på HP-skrivhuvudena och säkerställa att HPs garanti skyddas.

Utformade för en hållbar påverkan

Utöver att leverera enastående bildkvalitet, konsekvens och hållbarhet erbjuder den senaste generationen av HP Latex-bläck en attraktiv miljöprofil för både tjänstelverantörer av utskrifter och kunder:

 • Nå känsliga platser inomhus såsom sjukvården. Utskrifter med vattenbaserade HP Latex-bläck är luktfria1 och utsläppssnåla vilket uppfyller UL GREENGUARD GOLD (obegränsad dekor i hela rummet), AgBB-kriterier och Émissions dans l’air intérieur (mycket utsläppssnåla A+)2

 • Säkra åtgärder blir enklare. Det krävs inga varningstexter för att undvika reaktiv monomerkemi3 och HAP:s.4

 • Uppfyll stränga hälso- och miljökriterier. HP Latex-bläck är UL ECOLOGO®-certifierade5, överensstämmer med ZDHC MRSL (ZDHC Manufacturing Restricted Substances List)6 och följer krav för leksakssäkerhet.7

 • Skriv ut på ett brett utbud av miljömedvetna medier och leverera utskrifter som är återvinningsbara, returnerbara eller icke-farliga och som kan bortskaffas.8

Läs mer

Bläckpatroner i plast byts ut mot HP-bläckpatroner i miljökartonger3

 • HP-bläckpatronerna i miljökartonger minskar plastförbrukningen med 80 % och koldioxidekvivalenter med 66 %.9

 • Ingen deponering. Lokal återvinning av ytterkartongen, kostnadsfri innerpåse för återvinning via HP Planet Partners.10

 • HP-skrivare och -tillbehör innehåller återvunnen plast som består av förbrukade konsumentprodukter, petflaskor, UL-validerad plast från havet, galgar och tomma HP-originalbläckpatroner.

Exceptionell mångsidighet när det gäller medier

HP erbjuder tre medieprogram att välja mellan, inklusive HP-utskriftsmaterial i storformat, ColorPRO Technology och certifierad media. Programmen gör det enkelt att förbättra utskriftskvaliteten och samtidigt spara in på uppstartstiden.

HP-utskriftsmaterial för storformat

Tapeter, banderoller och bakgrundsbelyst material – HP erbjuder ett stort utbud av utskriftsmaterial som utformats tillsammans med HP Latex-bläck för att ta din mångsidighet och produktkvalitet till en ny nivå.

ColorPRO Technology

Material som bär varumärket ColorPRO Technology har utformats tillsammans med HP Latex-bläck och HP Latex-skrivare och demonstrerar en utskriftskvalitet som är synbart förbättrad.

Certifierad media

Media som är certifierad för användning med HP Latex-bläck11 ger din verksamhet nya tillämpningsalternativ och vinstpotential samtidigt som du sparar in på uppstartstiden som är associerad med att själv testa medierna.

Rätt media för dig

HP Latex-skrivare är kompatibla med tusentals certifierade grafiska medielösningar. Upptäck de alternativ som bäst passar er verksamhets behov och skapa nya intäktsmöjligheter med HP PrintOS.

Se kompatibel media

Tillämpningsgarantialternativ för HP Latex-bläck

Flera medietillverkare erbjuder garantier för viss grafik som skrivs ut med HP Latex-bläck och -skrivare. För att vara berättigad är det viktigt att följa villkoren i garantierna från varje företag.

Garantin 3M™ MCS™ och 3M Performance-garanti12

Utvalda HP Latex-bläck13 är en godkänd komponent under garantin 3M™ MCS™. Dessutom täcks alla HP Latex-bläck av 3M Performance-garantin när de används tillsammans med ett stort utbud av godkänd 3M-media. Lita på utskrifter som utformats för att skydda fordonsgrafik och mer.

Läs mer

Avery ICS Performance-garanti14

Avery Dennisons hållbarhetsgaranti för media riktar sig till fordonsgrafik och alla annan inomhus- och utomhustillämpning. Avery ICS-garantin täcker aspekter såsom bläckprestanda, hållbarhet, vidhäftningsförmåga på substrat, utskrifts- och skärningsdefekter med mera.

Läs mer

Läs mer om HP Latex-utskrifter

HP PrintOS medialokaliserare

HP tillhandahåller en omfattande lista över all HP Latex-kompatibel media samt färdiga färgprofiler och skrivarinställningar.

Läs mer

Vattenbaserade HP Latex-bläck

Utformad för att undvika farorna som är associerade med lösningsmedel och UV utan att tumma på prestandan.

Läs mer

Kontakta en HP Latex-expert

Facebook

Twitter

YouTube

LinkedIn

Ansvarsfriskrivningar

 1. Det finns ett brett sortiment av medier som ger olika grader av lukt. Vissa medier kan påverka luktegenskaperna hos slutprodukten.
 2. GREENGUARD GOLD – tillämplig för HP Latex-bläck. UL GREENGUARD GOLD-certifiering enligt UL 2818 visar att produkterna är certifierade enligt UL:s GREENGUARD-standarder för låga kemiska utsläpp i inomhusluften vid användning av produkterna. Obegränsad rumsstorlek – fullt inrett rum, 33,4 m² i en kontorsmiljö, 94,6 m² i en klassrumsmiljö. Mer information finns på https://www.ul.com/EL eller https://www.ul.com/gg. AgBB-kriterier – HP PVC-fria tåliga mockatapeter som skrivits ut med HP Latex-bläck testades baserat på testkriterierna från Hälsorelaterad utveckling av utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VVOC, VOC och SVOC) från byggprodukter från kommittén för hälsorelaterad utvärdering av byggprodukter (AgBB 2018) och uppfyller dessa krav. Se umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/355/dokumente/agbb_evaluation_scheme_2018.pdf. Émissions dans l’air intérieur – obligatorisk mätning för dekorationsprodukter i Frankrike. Ger ett utlåtande om nivån för utsläpp i inomhusluft av flyktiga ämnen som medför hälsorisker om de inandas – på en skala från A+ (mycket små utsläpp) till C (stora utsläpp). HP tålig mockatapet som skrivits ut med HP Latex-bläck testades av ett tredjepartslabb i enlighet med förordning nr. 2011-321 23 mars 2011 (VOC-reglering) och verkställande beslut 28 maj 2009 och 30 april 30 2009 (CMR-reglering) från franska departementet för ekologi och hållbar utveckling, transportfrågor och bostäder och klassades som A+. Se anses.fr/en/content/labelling-building-and-decoration-products-respect-voc-emissions.
 3. Med HP Latex-bläck undviks de problematiska monomerer som kopplas till UV-utskrift. Akrylatmonomerer i ohärdat UV-bläck och UV-gelbläck kan skada huden.
 4. HP Latex-bläck har testats med avseende på farliga luftförorenare enligt definitionen i Clean Air Act med hjälp av amerikanska EPA:s metod 311 (testet utfördes 2013) och inga sådana ämnen upptäcktes.
 5. Gäller R Series HP Latex-bläck. UL ECOLOGO®-certifieringen enligt UL 2801 visar att ett bläck uppfyller ett antal flerattributiva, livscykelbaserade kriterier med avseende på människors hälsa och miljöhänsyn (se http://www.ul.com/EL). HP är det enda utskriftsföretaget med UL ECOLOGO®-certifierade bläck i produktkategorin ”Utskriftsbläck och grafisk film”. Se spot.ul.com/main-app/products/catalog/.
 6. Inga utsläpp av farliga kemikalier. Gäller HP Latex-bläck. ZDHC Roadmap to Zero Level 1 visar att bläcket överensstämmer med eller uppfyller kraven i standarden ZDHC MRSL (ZDHC Manufacturing Restricted Substances List) 1.1 som är en lista över kemiska substanser som inte får användas avsiktligen i produktion. ZDHC är en organisation som arbetar för att eliminera farliga kemikalier och implementera hållbara kemikalier inom sektorerna för läder, textil och syntetmaterial. Roadmap to Zero Program är en organisation med olika varumärken, samarbetspartner i värdekedjan och andra områden samt andra intressenter som tillsammans verkar för att implementera ansvarsfulla rutiner för hantering av kemikalier. Se roadmaptozero.com.
 7. HP Latex-bläck 872, 882 och 886 har testats och visar överensstämmelse med följande metoder och protokoll för leksakssäkerhet: EN 71-3, EN 71-9, ASTM F963-17, US 16 CFR 1303, US 16 CFR 1307, SOR 2011-17 och SOR 2018-83. HP rekommenderar inte att bläck används för leksaker som riktar sig till barn under 3 år.
 8. De flesta pappersbaserade utskriftsmaterial i storformat från HP kan återvinnas via allmänna återvinningsprogram eller enligt lokala rutiner. Vissa material från HP kan tas om hand via HPs kostnadsfria och smidiga återvinningsprogram för storformatsmaterial. Det är inte säkert att det finns några program i det lokala området. Mer information finns på http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions. HP-utskriftsmaterial i storformat, både outskrivet och utskrivet med HP Latex-originalbläck är ofarligt och kan bortskaffas. Kontakta din myndighet för avfallshantering för lokala anvisningar.
 9. Minskning av koldioxidekvivalenter baserat på att gå från bläckpatroner i plast till HP-bläckpatroner i miljökartong med årliga tillverkningsbesparingar på 291 ton och transportbesparingar på 8 ton. Motsvarar 1 194 028 km som körs av en genomsnittlig personbil eller fler än 38 miljoner laddade smarttelefoner.
 10. Ytterkartongen för HP-bläckpatroner i miljökartong består av 100 % återvunnet material från lokala kartong-/pappersprogram. Innermaterialet inklusive innerpåsen består av 55 % återvunnet material och kan returneras utan kostnad till HP Planet Partners program för upparbetning av plastdelar. Inga deponeringar. Gå till http://www.hp.com/recycle för återvinning av bläckpåsar och skrivhuvuden samt se hur du kan delta och tillgängligheten för HP Planet Partners-programmet. programmet kanske inte är tillgängligt inom din jurisdiktion. Kontakta den lokala myndighet som ansvarar för avfallsfrågor för information om avfallshantering i områden där programmet inte är tillgängligt samt för information om andra förbrukningsartiklar.
 11. HPs ”mediecertifieringsprogram” (”Program”) tillhandahåller information till medietillverkare, leverantörer och kunder för att hjälpa till med att utvärdera mediekompabiliteten med skrivare och bläck från HPs grafiklösningsverksamhet. Media tillhandahålls av oberoende tredjepartstillverkare. Inkludering i programmet och ”certifierat för”-media ska inte tolkas som ett godkännande från HP för något av medierna eller tillverkarna. HP gör inga framställningar eller garantier av något slag för medier i programmet vilket inkluderar, men är inte begränsat till, medietillgänglighet, mediekvalitet, medieprestanda eller förändringar från tillverkare som kan påverka mediernas egenskaper. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan förvarning. HP gör inga framställningar för programinformationens fullständighet eller korrekthet- De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text. Den här informationen tillhandahålls i artighetssyfte utan kostnad och i befintligt skick av HP. HP gör inga uttryckligen eller underförstådda garantier av något slag i relation till den här informationen. HP är inte ansvariga för direkta, indirekta, särskilda, oavsiktliga skador eller följdskador oavsett kontrakt, ersättningsrätt eller andra rättsliga teorier i samband med eller som härrör från tillhandahållande eller användning av informationen.
 12. Garantitäckningen varierar efter region. Se 3Mgraphics.com för information om vad som erbjuds i ditt land. Vissa garantibegränsningar kan gälla.
 13. 3MTM MCSTM-garantin är tillgänglig för certifierade grafiktillverkare (inklusive PSP:er). Täcks av 3MTM MCSTM-garantin: HP Latex-bläck för HP Latex-skrivarna 3100/3500/1500/560/570/365/375/360/370/820/850/210/260/280 HP LX610 Latex-bläck för skrivaren HP Latex 600.
 14. Garantitäckning varierar efter region. Se graphics.averydennison.com för information om vad som erbjuds i ditt land. Vissa garantibegränsningar kan gälla.