Pressmeddelande: 12. april 2011

HP lanserar nya företagsdatorer

Stockholm, 11 april 2011–Nu lanserar HP ett flertal nya kraftfulla stationära datorer.Blanddessa märks HP Compaq 8200 Elite och HP Compaq 6200 Pro;tvåstationära företagsdatorer som både har hög prestanda ochsnyggdesign. Datorerna ger den kontroll, kompatibilitet ochmöjlighettill uppkoppling(1) som HPs företagskunder förväntar sig.Datorernaär dessutom mer strömsnåla än tidigare.

HPs mest kraftfulla företagsdator hittills
HP Compaq 8200 Elite är HPs mest kraftfulla företagsdator, medupptill 40 procent högre prestanda och 15 procent snabbarehårddiskjämfört med tidigare. HP Compaq 8200 Elite är byggd förföretag somvill ha hög prestanda, flexibilitet och säkerhet. Denhar ävenmarknadens senaste teknik för beräkningar avenergisnålhet.Dessutom är den utrustad med andra generationensIntel® Core™vPro™-processorer(2) samt en mängd grafiklösningar attvälja mellan(bland annat ett nytt, separat grafikkort till dekompaktaUltra-slim Desktop-modellerna). Dessa lösningarförbättrargrafikprestandan med upp till 70 procent.

HP Compaq 8200 Elite levereras med den kraftfulla nätverks-ochdatasäkerhetssviten HP ProtectTools(3). Modellerna ärglobalttillgängliga och kommer med en treårig standardgaranti. Detgår attvälja mellan en mängd olika utföranden: från HPConvertibleMinitower, som ger maximala expansionsmöjligheter; SmallFormFactor, vars effektiva design har gjort utförandet tillenbästsäljare; till Ultra-slim Desktop, som ger hög prestanda ienliten och elegant form.

HP Compaq 6200 Pro Pro är idealisk för företagskunder som behövereneffektiv, lätthanterlig dator med stabila säkerhetsfunktioner.HPCompaq 6200 som finns i Small Form Factor-ellerMicrotower-utförande, kan anpassas så att den passar allakundersbehov och budgetar.
HP erbjuder en livslängd på minst 15 månader samtgaranteradpå-plats-service både för HP Compaq 8200 Elite och HPCompaq 6200Elite.

Mindre miljöpåverkan
Årets nya stationära affärsdatorer har en regleradströmförsörjningsom hjälper till att minska både strömförbrukningochmiljöpåverkan. Alla HPs nya stationära företagsdatorer ärdessutomhelt fria från bromerade flamskyddsmedel (BFR) samtpolyvinylklorid(PVC).(4)
Vissa av HPs nya affärsdatorer levereras med en gratis60-dagarstestversion av Norton Internet Security. Genom att skyddamotvirus, spyware och andra online-hot hjälper denna till attminimeranertid, förhindra produktivitetsförluster och minskaföretagetsIT-kostnader.(5)

Pris och tillgänglighet(6)
— HP Compaq 8200 Elite kommer att kosta från 6695 SEK ochfinnstillgänglig nu.

— HP Compaq 6200 Pro kommer att kosta från 6295 SEK ochfinnstillgänglig från slutet av april

Fredrik Grahn, Produktchef för HPs stationära företagsdatorer,08524 95 662, fredrik.grahn@hp.com.

Karin Tångstedt, PR-ansvarig Edelman, 08 545 455 82, karin.tangstedt@edelman.com.


(1) Trådlös anslutningspunkt och internetabonnemang krävs,säljsseparat.
(2) 64- bitarsläge på Intel-arkitektur kräver ett datorsystemmedprocessor, chipset, BIOS, operativsystem, drivrutinersamtapplikationer som klarar av Intel 64-arkitekturen.Processorerfungerar inte utan ett BIOS anpassat för Intel64-arkitektur (inteheller i 32-bitarsläge). Prestanda varierarberoende på hårdvaraoch mjukvara. Se www.intel.com/info/em64tförmer information. Fyrkärniga processorer (Quad Core) ärutformade föratt förbättra prestanda på parallellprogrammeradmjukvara ochhårdvarumedvetna, multitaskande operativsystem, ochkan krävalämplig systemmjukvara för att kunna utnyttjas fullt ut.Alla kunderoch mjukvaruapplikationer kommer inte nödvändigtvis dranytta avdenna teknologi. Intels numrering är inte ett mått påhögreprestanda.
(3) HP ProtectTools kräver Microsoft® Windows.
(4) HPs stationära affärsdatorer är fria frånbromeradeflamskyddsmedel och polyvinylklorid (BFR/PVC-fria) ochuppfyllerden ännu ej färdigutvecklade definitionen av PVC-fria,såsom termendefinierats i “iNEMI Position Statement on the‘Definition ofLow-Halogen Electronics (BFR-/CFR-/PVC-free).”Plastdelarnainnehåller mindre än 1,000 ppm (0.1%) brom (omBr-källan kommerfrån BFR:er) och mindre än 1,000 ppm (0.1%) klor(om Cl-källankommer från CFR:er eller PVC eller PVC-kopolymerer).Alla trycktakretskort (PCB) och substratlaminat innehåller totaltmindre än1,500 ppm (0.15%) brom och klor, varav max 900 ppm (0.09%)klor och900 ppm (0.09%) brom.. Delar som byts ut efter köpet ärintegaranterat BFR/PVC-fria.
(5) Internettillgång krävs. Första 60 dagarna ingår.Prenumerationkrävs för fortsatta uppdateringar.
(6) Beräknade butikspriser. Faktiska priser kan variera.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.