Pressmeddelande: 19. november 2010
Ämnen: Annat

Vinnare av HPs Guldmyror i Sverige 2010

Vinnare av HPsGuldmyror i Sverige 2010


Stockholm, 19 november, 2010 – För åttonde året i raduppmärksammande HP företagets mest framstående partners. Sjupartnerföretag inom tio olika kategorier fick ta emot HP SverigesGuldmyra.


”Under årets upplaga av HP Partner Summit har 400 av IT-branschensvassaste personer diskuterat vad som driver marknaden och hurbranschen måste utvecklas. Årets vinnare av Guldmyror är högtvärderade partnerföretag som gör allt för slutkunden och för attmöta framtidens behov. Det vill vi uppmärksamma”, säger StefanBerglund, partnerchef HP Sverige.

Nedan presenteras samtligavinnare av HPs Guldmyror;

Partner of the Year– Dustin AB, Sverige
Med en tydlig målbild och ett nära samarbete översamtliga affärsområden har Dustin lyckats prestera ett enaståenderesultat. Med kombinationen effektiv produktförsörjning ochrådgivande försäljning har Dustin effektiviserat många kundersit-miljöer. Dustins förmåga att snabbt anpassa sitt erbjudande tillmarknadens behov och efterfrågan gör Dustin till en självklarsamarbetspartner och till en värdig vinnare av HP Partner of theYear 2010.

Hela HP gratulerar ochtackar för ett enastående år.

Fastest GrowingPartner of the Year – B2B IT Partner AB, Sverige
Med en målinriktad och flexibel organisation har B2B IT Partnerframgångsrikt levererat kundanpassade och flexibla HP lösningartill små och medelstora företag. Engagerade medarbetare, viljan attvinna och att alltid se till kundens bästa har resulterat i entillväxt långt över marknadstillväxt.
Vi på HP tackar alla på B2B IT Partner som varit delaktiga till attbli årets Fastest Growing Partner of the Year.

Most Strategic Dealof the Year – Benzler AB, Sverige
Med stor kunskap om it-avdelningens ökade behov av flexibla,kostnadseffektiva och automatiserade datacenterlösningar, somstödjer verksamhetens krav på it-system, som snabbt kan anpassasefter verksamheten behov, har Benzler levererat konvergeradestrategiska datacenterlösningar till marknaden
Stort tack till alla på Benzler.

System Integratorof the Year – Benzler AB, Sverige
Med högkvalitativa lösningar för infrastrukturtjänster och enförmåga att förstå kundernas behov levererar Benzler effektiva ochlångsiktigt funktionssäkra it-lösningar. Hög teknisk kompetens ochnöjda kunder genomsyrar hela Benzlers företagskultur och liggertill stor grund till deras framgångar och gör Benzler till en avSveriges ledande systemintegratörer.

Tack Benzler för ettfantastiskt år.

Networking Partnerof the Year – Lan Assistans Sweden AB, Sverige
Lan Assistans har under 2010 fortsatt att fokusera på kundnytta.Detta har resulterat i att en mängd företag har erhållit effektiva,konvergerade, miljöhållbara och därmed kostnadseffektiva nätverk.För andra året i rad visar Lan Assistans fantastisk tillväxt medöver 150 procent på HP Nätverk.

Tack Lan Assistans.

Client VolumePartner of the Year – Caperio AB, Sverige
Volymmarknaden är mycket tuff och det krävs styrka, affärsmässighetoch genomtänkta koncept för att lyckas. Caperio har hittat ettframgångsrikt affärsmässigt koncept som tilltalar många företag ochkompletterar HPs bredd som leverantör. Caperio har vunnit mångastora affärer, nya HP-kunder under året och genomfört ett stortantal volymutrullningar, effektivt och framgångsrikt.
Vi på HP vill tacka Caperio för den stora volym och tillväxt ni harlyckats med under 2010.

Client ValuePartner of the Year – Atea Sverige AB, Sverige
I en tid av ökad konkurrens inom hårdvara blir behovet av att säljalösningar och ”high end”-produkter allt viktigare. Atea har med högkompetens och med rätt initiativ lyckats växa försäljningen av”high end”-pc’s och våra valueprodukter mer än marknaden. Atea ärenstark och självklar partner till oss som med bred kunskap har byggtin våra produkter i lösningar på ett proffsigt sätt.
Stort tack för de affärer ni har bidragit med under 2010.

Services Partnerofthe Year - Office IT-Partner i Sverige AB, Sverige
Med kunden i fokus och kontinuerligt hög leveranskvalitet, harOffice IT-Partner tydligt satsat på HPs tjänster och dessutom visaten mycket stark tillväxt under 2010. Office IT-Partner är lojalaoch samarbetar professionellt med HP i allt från volymaffärer tillstörre infrastrukturlösningar.
Tack till alla på Office IT-Partner för ett mycket starkt 2010.

Print VolumePartner of the Year – Dustin AB, Sverige
Dustin har under 2010 haft riktigt bra tillväxt från enredan hög volym på produkter såväl som på förbrukningsmaterial. Dehar dessutom hjälpt HP att etablera nya strategiska program såsomQuickpage, Channel CRM och inte minst implementerat en ny"bläckbaserad" produktlinje för små och medelstora företag. Även idetta pris värdesätter vi utväxlingen av ett tätt och närasamarbete mellan HP och partner.
Stort tack till alla på Dustin.

PrintSolutionPartner of the year  - Atea Sverige AB,Sverige
Atea har under 2010 haft en fantastisk tillväxt inom IPGsprodukter. En fördubbling mot föregående år. Samtidigt har manvisat en rejäl tillväxt inom förbrukningsprodukter. De har hittathelt rätt väg med HPs utskriftslösningar och är levande bevis påatt ett nära samarbete mellan partner och HP gerkostnadsbesparingar på långt över 30 procent för kunderna.
Stort tack till alla på Atea.

För ytterligareinformation, vänligen kontakta:
Stefan Berglund, partnerchef, HP Sverige, tel: 08-524 938 47
Gunilla Lundqvist, informationschef, HP Sverige, tel: 08-52490400

OmHP
HP skapar nya möjligheter för teknik att ha en meningsfull inverkanpå människor, företag och samhället. Som världens störstateknikföretag erbjuder HP ett utbud som spänner över utskrifts- ochdatorprodukter, mjukvara, tjänster och IT-infrastruktur för attkunna lösa kundernas problem. Mer information om HP (NYSE: HPQ)finns på http://www.hp.com

Vill du prenumerera påpressmeddelanden från HP via RSS, klicka här:www.hp.se/press/rss

© 2010 Hewlett-PackardDevelopment Company, L.P. The information contained herein issubject to change without notice.
HP shall not be liable for technical or editorial errors oromissions contained herein.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.