Pressmeddelande: 28. augusti 2013

HP förlänger avtal med världsledande leverantör av utrustning och tjänster inom telekommunikation

STOCKHOLM, 28 augusti, 2013 — HP Enterprise Services tillkännager att Ericsson, världsledande leverantör av utrustning och tjänster inom telekommunikation, har förlängt sitt avtal för tjänster i ytterligare tre år. Under perioden kommer de två företagen att fokusera på att omvandla Ericssons IT-miljö så att den kan möta framtida affärsbehov.

 

HP kommer att överföra Ericssons desktop-tjänster till en desktop-as-a-service-modell som använder HP Workplace360 ServicesmedHP Client Virtualization Services. När detta är slutfört kommer majoriteten av Ericssons medarbetare att kunna nå de flesta av företagets applikationer och dokument oavsett vilken enhet de använder eller var de befinner sig.

 

HP kommer också att erbjuda HP Service Desk Services, som ger en standardiserad strömlinjeformad tjänstemodell där medarbetare får ett dedikerat kontaktcenter som kan hantera alla IT-relaterade händelser eller önskemål. Medarbetare erbjuds flertalet kontaktmöjligheter för att nå tjänsterna, exempelvis telefon, e-post, chat och en webbaserad självhjälp, som är ett steg mot mer självhjälpsbaserade lösningar.

 

Omvandlingen till molnbaserade IT-lösningar stödjer Ericssons mål att skapa mer flexibla, skalbara miljöer med standardiserade servicekostnader. Med en standardiserad miljö kan Ericsson sänka företagets IT-kostnader.

 

"Molnteknik ger globala företag som Ericsson möjlighet att skala och flexibilitet att växa samtidigt som företaget kan stödja allt mer mobila medarbetare att arbeta med sina kunder, oavsett var de befinner sig," säger Kjell Ahlzén, VD HP Sverige . "Detta avtal bygger på vår tioåriga relation som affärspartner till Ericsson, och molnlösningar i världsklass som stärker medarbetares effektivitet samtidigt som företaget får möjlighet att fortsätta vara ledande inom sektorn för informations- och kommunikationsteknik."

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.