Pressmeddelande: 11. juli 2013

Nya lösningar drar nytta av big data

Utökad serie lösningar som underlättar affärsskapande utifrån big data
HP presenterar nu fler lösningar för big data. Lösningarna stödjer organisationer att bättre förstå data och få resultat i realtid.

 

En studie som nyligen gjorts på uppdrag av HP,(1) visar att nästan 60 procent av alla företag kommer spendera minst 10 procent av deras innovationsbudget på big data i år. Studien visar också att fler än 1 av 3 organisationer misslyckats med deras initiativ kring big data. HPs utökade serie lösningar erbjuder nödvändiga tjänster och lösningar för att skapa framgångsrika införanden på området och göra det möjligt för organisationer att hantera den växande volymen av olika former av data och eliminera faktorer som gör att företagens initiativ på området misslyckas.

 

För att hjälpa organisationer att nå fördelar med big data, presenteras HP HAVEn, en analysplattform för big data som drar nytta av HPs analysprogramvara, hårdvara och tjänster för att skapa nästa generation av big data-färdiga analysapplikationer och lösningar.

 

"Big data gör det möjligt för organisationer att dra nytta av information – både internt och externt – i realtid. Det skapar extremt snabbt beslutsfattande, vilket resulterar i unika och innovativa sätt att serva kunder och samhället," säger Kaj Alm, affärsområdeschef Enterprise Services på HP. "HP har bredd och djup kring både plattform och produktportfolio och kan stödja företag som vill dra nytta av big data."

 

HPs analysplattform förenar kring big data

HAVEn kombinerar beprövad teknik frånHP Autonomy,HP Vertica,HP ArcSightochHP Operations Management, och även viktiga branschinitiativ såsom Hadoop, vilket gör det möjligt för kunder och partners att:

  • Undvika inlåsning till en specifik tillverkare, och ha en öppen arkitektur som stödjer en bred räcka av analysverktyg.
  •  

  • Skydda investeringar genom stöd för multipla virtualiseringstekniker.
  •  

  • Snabba på tiden det tar att nå värde genom mycket optimerade hårdvarulösningar
  • Nå värde från 100 procent av informationen, inklusive strukturerad, semi-strukturerad och ostrukturerad data, via HPs portfolio av mer än 700 sammankopplingar med HAVEn.

HP utökar också sin big data portfolio med ny funktionalitet som hjälper kunder att bygga och underhålla lösningar för big data.

 

HP hjälper kunder låsa upp dold data för att nå insikter och kunna agera

Den första integrerade analyslösningen för big data byggd på HAVEn ärHP Operations Analytics, som levererar insikter kring alla aspekter av IT-verksamheter. Det gör att organisationer kan säkerställa rätt kvalitetsnivå på exempelvis service. Lösningen gör det möjligt för organisationer att effektivt konsumera, hantera och analysera massiva strömmar av verksamhetsdata från en rad HP-produkter, såsomHP ArcSight LoggerochHP Business Service Managementportfolio, så väl som från tredjepartskällor.

 

För att hjälpa klienter att förbättra kundengagemang och snabbt kunna agera på marknadsmöjligheter, så har HP Enterprise Services introduceratHP Actionable Analytics Services. Dessa lösningar gör det möjligt för kunder att införa analyser och utvinna dolda insikter från big data, så väl som att strömlinjeforma viktiga organisationsprocesser, exempelvis kunderbjudanden, inköp och logistic.

 

HP hjälper kunder att starta resan med big data

För att hjälpa organisationer att undvika bakslag och framgångsrikt sjösätta big data-lösningar, så har HP Technology Services utökat Big Data Consulting Practice för att säkerställa optimal IT infrastruktur prestanda så väl som stöd för ökande krav kring big data. Nya erbjudanden inkluderar strategi och arkitektur, systeminfrastruktur och skyddstjänster som gör det möjligt för kunder att strömlinjeforma IT-infrastruktur till organisationens mål, samtidigt som man agerar i enlighet med branschstandarder och regelverk.

 

HP lanserar också två ytterligare produkter som ska hjälpa på resan:

  • HP Vertica Community Edition—gratis nedladdningsbar programvara som levererar samma funktionalitet somHP Vertica Analytics Platform Enterprise Editionutan några krav på engagemang eller tidsbegränsningar, vilket gör att kunder kan analysera upp till 1 terabyte av data innan man investerar i en större lösning för hela företaget.
  •  

  • HP Autonomy Legacy Data Cleanup—en lösning som hjälper kunder att analysera data, sänka kostnader och reducera risker allt medan man skapar värde från big data. Med denna lösning kan organisationer få tillgång till, förstå, och klassificera, så väl som ta hand om dåligt uppdaterad och överflödig information, samtidigt som data som är värdefull för produktionsapplikationer behålls. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kaj Alm, Affärsområdesansvarig Enterprise Services, HP Sverige

mobil: 0768-593 787, kaj-alm@hp.com

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.