Pressmeddelande: 21. februari 2013
Ämnen:

HP möjliggör för partners att påskynda molntjänstleveranser

Nya erbjudanden hjälper partners att utvidga molntjänster och utöka kundbasen

LAS VEGAS, Feb. 21, 2013 — HP presenterar två nya program inom HP Cloud Builder som gör det möjligt att dra nytta av HP Cloud Services och HPs publika moln, vilket gör att partners kan utöka sina  erbjudanden inom molntjänsteområdet och därigenom skapa nya intäktsmöjligheter.

HP introducerar även tre nya erbjudanden inom HP Cloud Services som gör att kunder snabbare når affärsvärde och förenklar att sätta molnet i drift.

Som en del av HP’s Converged Cloud strategi, så kommer tilläggen i HPs program Cloud Builder att möjliggöra för globala systemintegratörer (GSIs) och återförsäljare (VARs) att erbjuda hybridleveransmodeller som inkluderar privata, "managed" och offentliga molnmiljöer. HPs partners söker efter nya och innovativa sätt att stödja sina kunders flytt till molnet. Genom att dra nytta av dessa program kan partners få tillgång till specialkompetens och utbildning som gör att de snabbare kan svara på möjligheter kring detta och få fler affärsmöjligheter och skapa innovation för kunderna.

Två nya HP Cloud Builder-program, presenteras nu på 2013 HP Global Partner Conference. De skapar nya möjligheter i molnet för systemintegratörer och återförsäljare. HPs public cloud partner program for GSIs gör det möjligt att erbjuda verktyg och resurser som förenklar kunders övergång till molntjänster.

HP annonserar public cloud partner program for VARs. Programmet erbjuder belöningar till partners som refererar kunder till HP Cloud Services.

HPs partnerprogram för publika moln för globala systemintegratörer  

HPs publika molnprogram för GSIs d.v.s. globala systemintegratörer gör det möjligt för dem att erbjuda konsulttjänster, bygga applikationer och återförsälja HPs molntjänster.

Partners får på detta sett verktyg som gör att de snabbt och tillförlitligt kan hjälpa kunder till molnet. De som deltar i programmet får tillgång till specifika testmiljöer, samarbetsmöjligheter och resurser som hjälper försäljning och support. Det ska hjälpa partners att utöka sina verksamheter inom publika moln.

Deloitte Consulting LLP, revisionsföretag, och Infosys, teknik- och outsourcingföretag, arbetar tillsammans med HP Cloud Services och HPs partnerprogram riktat mot globala systemintegratörer för att hjälpa företagen att hantera den stora efterfrågan som finns hos företagskunder att dra nytta av publika moln. Det har resulterat i att Deloitte och Infosys fått resurser att hjälpa sina kunder att hantera komplexa affärsutmaningar och stimulera innovation och tilväxt.

“HPs partnerprogram inom publika moln riktat mot globala systemintegratörer ger tillgång till HP Cloud Services och en möjlighet att öka verksamheten inom publika molntjänster," säger "Chris Weitz, Deloitte Consulting director och ledare för Deloitte’s cloud computing practice “Deloitte är en del av detta partnerprogram för att kunna möta den stora efterfrågan från stora företag som söker en molnstrategi och göra en flytt till molnet samtidigt som de är fortsatt konkurrenskraftiga."

HP partnerprogram för publika moln, riktat mot återförsäljare

HP’s public cloud program riktat mot återförsäljare (VARs) belönar partners genom årsbaserade provisioner, om de hänvisar kunder till HP Cloud Services och skapar också långsiktiga relationer. Programmet gör det möjligt för återförsäljare och kanalpartners att nå nya marknader och locka kunder genom HPs utbildningsmöjligheter, möjlighet till "co-branding" och verktyg för marknadsföring.

Sommaren 2013 kommer HP expandera programmet och erbjuda finansiella lösningar för kanalpartners som är återförsäljare för HP Cloud Services.

“Genom att dra nytta av det här programmet för återförsäljare har vi kunnat möta våra kunders behov och erbjuda lösningar som hjälper dem att vara innovativa och erbjuda anpassningsförmåga i affärsverksamheten," säger Al Chien, vice president, Sales and Marketing, Dasher Technologies.

Nya HP Cloud Services erbjudande

HP har utökat sin portfolio inom HP Cloud Services genom att erbjuda "as a service"-erbjudanden i beta-version. De stödjer en tillförlitlig applikationsinfrastruktur och gör det möjligt för kunder att nå snabba affärsresultat.

  • HP Cloud Monitoring hjälper användare att identifiera potentiella hinder innan de får påverkan på produktionen via infrastruktur-mättal och verktyg för notifiering och alarm.  
  • HP Cloud Load Balancer optimerar svarstider för applikationer och reducerar kostnader för IT management genom att distribuera webbtraffik över flera servrar.
  • HP Cloud DNS sparar tid för utvecklare och ger snabb och tillförlitlig tillgång till global DNS genom att översätta domännamn till IP-adresser via ett globalt nätverk av servrar.

"Att hela tiden göra investeringar på traditionellt sett i ny och effektiv teknik kostar på och har många gånger en inlåsningseffekt," säger Kristina Wiktander Broman, Affärsområdeschef, HP tjänster. “HPs partnerprogram med nya tjänsteområden visar vårt stora engagemang för att stärka partners och kunders förmåga att skapa innovativ teknik och heta konkurrenskraftiga lösningar. Vi hjälper dem nå nya marknader, öka kundbasen och i slutänden säkerställa de viktiga intäkterna."

Tillgänglighet
Alla molntjänsterbjudanden som nu presenterats finns initialt tillgängliga i "privat beta". Ytterligare information finns på HP Cloud Matters.

Ytterligare information om HP Cloud Services finns på hpcloud.com och bloggen HP
Cloud Matters. Ytterligare information om HP Converged Cloud finns online.   Den senaste informationen finns på Twitter via @HPCloud och @HPNews.

Ytterligare information om partnermöjligheter för HP Cloud Services finns på: https://www.hpcloud.com/partners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Wiktander, Affärsområdeschef HP tjänster, mobil: 0768-596586, kristina.wiktander@hp.com

This news release contains forward-looking statements that involve risks, uncertainties and assumptions. If such risks or uncertainties materialize or such assumptions prove incorrect, the results of HP and its consolidated subsidiaries could differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements and assumptions. All statements other than statements of historical fact are statements that could be deemed forward-looking statements, including but not limited to statements of the plans, strategies and objectives of management for future operations; any statements concerning expected development, performance, market share or competitive performance relating to products and services; any statements regarding anticipated operational and financial results; any statements of expectation or belief; and any statements of assumptions underlying any of the foregoing. Risks, uncertainties and assumptions include macroeconomic and geopolitical trends and events; the competitive pressures faced by HP’s businesses; the development and transition of new products and services (and the enhancement of existing products and services) to meet customer needs and respond to emerging technological trends; the execution and performance of contracts by HP and its customers, suppliers and partners; the protection of HP's intellectual property assets, including intellectual property licensed from third parties; integration and other risks associated with business combination and investment transactions; the hiring and retention of key employees; assumptions related to pension and other post-retirement costs and retirement programs; the execution, timing and results of restructuring plans, including estimates and assumptions related to the cost and the anticipated benefits of implementing those plans; expectations and assumptions relating to the execution and timing of cost reduction programs and restructuring and integration plans; the resolution of pending investigations, claims and disputes; and other risks that are described in HP’s Quarterly Report on Form 10-Q for the fiscal quarter ended April 30, 2012 and HP’s other filings with the Securities and Exchange Commission, including HP’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended October 31, 2011. HP assumes no obligation and does not intend to update these forward-looking statements.

Mediekontakter

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.