Pressmeddelande: 06. februari 2013
Ämnen:

HP lanserar ny SaaS lösning för agil applikationsutveckling

Stockholm, Sverige, 6 Februari, 2013 – HP presenterar en ny Software-as-a-Service-lösning (SaaS) som ökar utvecklingstakten för  applikationer,  ger god överblick och förenklade samarbetsmöjligheter för team som tidigare var tvungna att arbeta  i silos eller som  är geografiskt utspridda.

 

HP Agile Manageraccelererar time-to-market för applikationer genom att erbjuda en intuitiv webbaserad miljö med god överblick för att planera, utföra och spåra agila utvecklingsprojekt.

 

HP Performance Anywherehanterar prestandautmaningar i applikationer innan de hinner påverka verksamheten, genom att erbjuda överblick och prediktiv analysförmåga paketerad i en lättanvänd on-demand lösning.

Stärker agila teams samarbete  

HP Agile Manager gör det möjligt för agila team att planera, utföra och spåra hur aktiviteter utvecklas. Samarbete uppmuntras genom god överblick av uppgifter, mätning och framsteg – oavsett om det berör en enskild grupp eller flera team som är utspridda över ett geografiskt område. Med HP Agile Manager kan företag:

 

  • Förenkla planering och kapacitetshantering i agila team genom att erbjuda insikter kring projekt, exempelvis status på arbetsuppgifter och potentiella problem eller flaskhalsar som kan påverka utfallet.
  • Förbättra insikter kring applikationers kvalitet via avancerad källkods- och ”build-management”-analys och erbjuda end-to-end spårbarheten snabb överblick av förändringar och riskanalys
  • Stärka samarbete genom att erbjuda integration mot integrerade utvecklingsmiljöer (IDE), som låter utvecklare arbeta med de verktyg de själva vill, samtidigt som de fortfarande kan arbeta tillsammans och dela information med andra medlemmar i teamet.
  • Bättre synlighet i projekt via realtidsuppdateringar och anpassade rapportpaneler som inkluderar mätsiffror och nyckeltal (Key Performance Indicators KPI:er)

HP Agile Manager erbjuder också tvåvägssynkronisering med HP Application Lifecycle Management (HP ALM) och HP Quality Center (HP QC), för att kunna hantera frågor kring test och kvalitetssäkring.

360-överblick av applikationsprestanda

HP Performance Anywhere övervakar applikationer via webbaserade, molnbaserade och mobila miljöer. Den levereras som tjänst och kan förbättra applikationers prestanda samtidigt som kostnader och långa implementationstider reduceras. Det innebär att kunder kan:

 

  • Nå snabbare ”time-to-value” genom automatiserad, självstyrd hantering via ett lättanvänt gränssnitt
  • Få smart analys som förstår historiska mönster och som kan upptäcka onormal prestanda samt proaktivt identifiera potentiella problem och därmed minska kostnader relaterat till produktionsstörningar
  • Snabbt lösa prestandafrågor via en social samarbetsteknik som låter utvecklings-, test-, och operativa team arbeta tillsammans och lösa applikationsproblem som uppstår i produktion.

HP Performance Anywhere integrerar mellan HP Agile Manager, HP Quality Center och HP ALM för att ytterligare stärka samarbetet mellan utvecklings-, test- och operativa team. Detta strömlinjeformar IT mot affärsprioriteringar. Både HP Agile Manager och HP Performance Anywhere är del av HPs Converged Cloud strategi.

 

“Att ge patienter omedelbar tillgång till viktig sjukvårdsinformation är grundläggande för att leverera patienttjänster av hög kvalitet,” säger Jason Siegrist, ansvarig för Enterprise management team på Sentena. ”Med prediktiv systemanalys från HP Performance Anywhere kan vi övervaka systemprestanda i våra webbaserade applikationer. Detta säkerställer att våra patienter alltid kan komma åt sin personliga medicinska information via vår hemsida, eller har förmågan att hitta en läkare och göra virtuella möten 24/7.”

 

“Agilitet kommer från förmågan att snabbt kunna sjösätta lättanvända verktyg on-demand, som erbjuder en överblick och möjligheter till interaktivt samarbete över hela applikationslivscykeln,” säger Magnus Hillgren, Lösningsarkitekt  HP Software. “HP Agile Manager och HP Performance Anywhere erbjuder tillsammans intuitiva, analytiska funktioner som gör det möjligt för utvecklings- och operativa team att leverera rätt affärsresultat via prenumeration i ett enkelt webbgränssnitt.”

Pris och tillgänglighet 

HP Agile Manager finns nu tillgänglig på alla marknader och prenumerationspriset är från $39 per användare och månad, med ett tremånaders-upplägg. Ytterligare information och en 30-dagars fri testversion finns påwww.hp.com/go/agilemanager.

 

HP Performance Anywhere förväntas bli tillgänglig inom kort. Priset, via prenumeration, förväntas vara från $39 per applikationstransaktion som övervakas och månad, och $199 per server och virtuell maskin för Application Server som övervakas. Information om deltagande i HP Performance Anywhere beta program finns på:www.hp.com/go/performanceanywhere.

Ytterligare resurser

EventetHP Discover, sker också den 10-12 juni i Las Vegas  .

 

För mer information kontakta:

Magnus Hillgren, Lösningsarkitekt HP Software Sverige, mobil: 076 859 60 24


 

This news release contains forward-looking statements that involve risks, uncertainties and assumptions. If such risks or uncertainties materialize or such assumptions prove incorrect, the results of HP and its consolidated subsidiaries could differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements and assumptions. All statements other than statements of historical fact are statements that could be deemed forward-looking statements, including but not limited to statements of the plans, strategies and objectives of management for future operations; any statements concerning expected development, performance, market share or competitive performance relating to products and services; any statements regarding anticipated operational and financial results; any statements of expectation or belief; and any statements of assumptions underlying any of the foregoing. Risks, uncertainties and assumptions include macroeconomic and geopolitical trends and events; the competitive pressures faced by HP’s businesses; the development and transition of new products and services (and the enhancement of existing products and services) to meet customer needs and respond to emerging technological trends; the execution and performance of contracts by HP and its customers, suppliers and partners; the protection of HP's intellectual property assets, including intellectual property licensed from third parties; integration and other risks associated with business combination and investment transactions; the hiring and retention of key employees; assumptions related to pension and other post-retirement costs and retirement programs; the execution, timing and results of restructuring plans, including estimates and assumptions related to the cost and the anticipated benefits of implementing those plans; expectations and assumptions relating to the execution and timing of cost reduction programs and restructuring and integration plans; the resolution of pending investigations, claims and disputes; and other risks that are described in HP’s Quarterly Report on Form 10-Q for the fiscal quarter ended April 30, 2012 and HP’s other filings with the Securities and Exchange Commission, including HP’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended October 31, 2011. HP assumes no obligation and does not intend to update these forward-looking statements.

Mediekontakter

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.