Pressmeddelande: 25. januari 2013
Ämnen:

Vinnare av HPs Guldmyror i Sverige 2012

HP uppmärksammar för tionde året i rad våra mest framstående partners genom att dela ut Guldmyran för utmärkta prestationer under 2012.
”Årets Guldmyrevinnare är betydelsefulla samarbetspartners till HP och det vill vi uppmärksamma. HP har många duktiga och framgångsrika samarbetspartners och i år har det varit tuff konkurrens och svårare än vanligt att utse vinnarna. Gemensamt för flera av årets vinnare är att dom under året skapat tillväxt på en svag marknad och samtidigt investerat och förberett sig på kommande krav på dynamiska IT-system och leveranser,” säger Stefan Berglund, partnerchef på HP Sverige. 

Nedan presenteras samtliga vinnare av HPs Guldmyror 2012 i Sverige: 


Services Partner of the Year – Advania AB

Services Partner of the year 2012 har bevisat att strategiskt nära samarbete med både kund och leverantör leder till framgång och nöjda kunder. Med utgångspunkt från HPs paketerade tjänster levererar och implementerar vinnaren anpassade it-infrastrukturprojekt, oavsett kundens eller lösningens storlek. En förenklad och effektiv hantering av sina kunders serviceavtal har också lett till många nöjda återkommande och nya kunder.

Client Value Partner of the Year – Dustin AB

Årets partner har genom stort fokus och vilja att samarbeta med HP fortsatt att öka antalet nöjda kunder som använder HPs value-produkter. Det har bland annat resulterat i en av 2012 års viktigaste affärer. Arbetsstationer är ett högprioriterat område för HP och vi har stora förväntningar på vad vi tillsammans kan åstadkomma även framöver.

Fastest Growing Partner of the Year – IT Total Sweden AB

Vinnaren har på kort tid visat att man är en partner att räkna med och sina kunders självklara val. Med starkt säljdriv och en förmåga att i tufft klimat alltid se till möjligheterna och göra det bästa av de förutsättningar som ges har man på kort tid vunnit många kunders förtroenden och hjärtan. Fastest Growing Partner of the Year 2012, är en ny spännande partner som vi med höga förhoppningar och stora förväntningar välkomnar till skaran av ”Guldmyran-vinnare”.

Print Solution Partner of the Year – Svensk IT Funktion AB

Årets vinnare har på ett imponerande sätt visat att en investering i affärsområdet Utskriftslösning snabbt lönar sig. Marknaden har stor potential och genom vinnarens starka känsla för kundservice och professionella lösningar har de vunnit förtroende från alltfler kunder. De vågar ifrågasätta gamla invanda mönster och möta sina kunders verkliga behov genom nya angreppssätt som resulterat i över 50% kostnadsbesparingar.

System Integrator of the year – Atea Sverige AB

Med stor förståelse och kunskap om it-marknadens ökade behov av dynamiska, automatiserade och öppna datacenterlösningar har årets vinnare hjälpt många företag och organisationer till en effektivare och konkurrenskraftigare it-miljö. Närhet till kund och hög kompetens inom HPs datacenterlösningar gör att vinnaren befäster sin ställning som en av Sveriges ledande systemintegratörer.

Networking Partner of the Year – B2B IT Partner AB

Med sinne för detaljer, hög servicegrad och med HPs standardiserade öppna nätverkslösningar har vinnaren under det gångna året hjälpt många kunder att framtidssäkra sina it-miljöer. Det tillsammans med målinriktad investering inom nät och kommunikation samt ett nära samarbete med HP har lett till ett minst sagt imponerade resultat.

Print Volume Partner of the year – Dustin AB

Genom ett unikt samarbete som bygger på ett ”ge och ta”-partnerskap med nogrann uppföljning och ständig affärsutveckling uppnår vinnaren i denna kategori ständigt höga volymer. De levererar idag en av fem skrivare på den svenska marknaden och visar därmed för en stor mängd kunder HP’s produktbredd inom print. Vinnaren har dessutom en enormt effektiv logistik och har genom den förenklat produktförsörjningen på ett framgångsrikt sätt för sina kunder.

Most Strategic Deal of the Year – Caperio AB 

Efter många års nära och framgångsrikt samarbete med HP inom traditionell IT-försörjning, tog vinnaren under 2012 ett stort strategiskt kliv in i framtiden. Valet av HP som partner och leverantör av sin Cloud-lösning ger inte bara en automatiserad, snabb och flexibel IT-drift, utan borgar också för ett långsiktigt, ännu närmare samarbete. Att redan nu välja väg och positionera sig kommer framöver att hjälpa många kunder att effektivisera sin IT-miljö.

Client Volume Partner of the Year – Atea Sverige AB

Med hög närvaro och stor förståelse för sina kunders behov har årets vinnare fått deras konstanta förtroende till att leverera stora volymer inom samtliga branscher och kundkategorier. Vinnaren har genom ett nära samarbete med HP funnit ett framångsrikt koncept samt har mycket professionellt och effektivt levererat ett flertal stora krävande arbetsplatsinstallationer, vilket har resulterat i många nöja kunder.

Partner of the Year – Advania AB

Årets vinnare har under hela 2012, med tillit och ömsesidig respekt skapat ett nära och fullskaligt partnerskap över samtliga områden och strategiska initiativ. Ett partnerskap som gynnat både vinnaren och inte minst deras kunder över hela Sverige. Tillsammans med HP har vinnaren under året inlett flera nya strategiska kundsamarbeten. Man har dessutom investerat för att möta framtidens behovsanpassade IT-konsumtion, och är i och med det först ut med en för morgondagen självklar affärsmodell redan idag.

Mediekontakter

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.