Pressmeddelande: 03. juni 2009
Ämnen: Miljö

HP uppmanar alla datoranvändare att stänga av datorn

”Power ToChange”-applikationen visar användarna hur deras beteende påverkarmiljön

Stockholm den 3 juni2009 – HPs kampanj Power To Change uppmuntrar datoranvändarevärlden över att ändra sitt beteende för miljöns skull. Kampanjenuppmanar användare att ladda ner en applikation till sin dator somberäknar hur mycket energi som sparas om deltagarna stänger av sinadatorer då de inte används istället för att låta dem stå iviloläge. Power To Change-applikationen kan laddas ner av både hem-och företagsanvändare och är kompatibel med allapc-plattformar.

Mer information om Power ToChange finns på www.hp.com/powertochange. 

- En betydande del av it-produkters miljöpåverkan sker underanvändningen. Med Power To Change vill vi belysa att det inte barahandlar om att köpa en miljöanpassad produkt utan hur man använderden. En liten förändring i användarnas beteende kan ha en storpositiv påverkan på miljön, säger Madeleine Bergrahm, nordiskmiljöchef på HP.

HPs beräkningar visar att om 100 000 användare stängde av sinadatorer i slutet av varje dag istället för att låta dem stå iviloläge skulle energibesparingarna per dag uppgå till över 2 680kWh (1) och koldioxidutsläppen skulle minska med över 1 590 kilo(2). I jämförelse motsvarar det samma reduktion som om upp emot 200bilar skulle försvinna från vägarna varje dag(3)

HP och energieffektivitet
HP erbjuder en bred portfölj av energieffektiva datorer för hem-och företagsanvändare. HP meddelar nu att målen som sattes ijanuari 2008 för att minska energiförbrukningen i sina stationäraoch bärbara datorer med 25 procent år 2010 har uppnåtts, redan ettoch ett halvt år före utsatt tid. HP har också satt ett nyttaggressivt mål att spara en miljard kilowattimmar fram till och medår 2011 (3), vilket skulle motsvara energikonsumtionen för 90 000hem under ett helt år (4).

HP erbjuder också sina kunder branschens mest omfattande portföljmed energibesparande lösningar inom utskrifter (5). Under 2008skeppade HP fler än 25 miljoner produkter märkta med ENERGYSTAR.

HP och miljö
HP har under flera decennier arbetat för att minska sinmiljöpåverkan med hjälp av att använda miljöanpassad teknik iföretagets verksamhet. Företagets mål är att ta en ledande positionnär det gäller att reducera koldioxidutsläpp, minskaresursförbrukningen och genom ansvarsfull återvinning. Merinformation om företagets miljöprogram hittar du påwww.hp.com/ecosolutions.

För ytterligare information, vänligenkontakta:
Madeleine Bergrahm, nordisk miljöchef på HP, tel: 08-524 94640
Gunilla Lundqvist, informationschef HP Sverige, tel: 08-524 90400

Om HP HP, världens största teknikföretag,förenklar den tekniska upplevelsen för konsumenter och företag medett utbud som spänner över utskrifts- och datorprodukter, mjukvara,tjänster och it-infrastruktur. Mer information om HP (NYSE: HPQ)finns på www.hp.se.

Vill du prenumerera på pressmeddelanden från HP via RSS, klickahär: www.hp.se/press/rss 

1) Energibesparingarna baseras på en benchmark-studie utförd avLawrence Berkeley National Laboratories från 2004 samt UK EnergySaving Trust från 2007.
(2) Jämförelsen bigger på EPA:s beräkningar.
(3) Medelkörsträcka 4 mil per dag, koldioxidustläpp i medeltal200g/km
(3) Baserat på U.S. EPA ENERGY STAR:s beräkningar av totalaenergikonsumtionen för pc-produkter.
(4) Baserad på U.S. Dept. of Energys data som visar att ettgenomsnittligt hem förbrukar 11 000 kWh per år.
(5) Baseras på HPs interna analys av sex nyckelfaktorer för miljö,med 29 miljöattribut i en jämförelse av HPs skrivarutbud jämförtmed konkurrenterna.
(6) Baseras på data från IDC CY2008 WW Printer Hardware MarketShare Reports, jämförelse av konkurrenters totala skeppade volymerjämfört med HP ENERGY STAR-skeppade volymer.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.