Pressmeddelande: 26. mars 2009
Ämnen:

HP hjälper Posten skära kostnader

Hundra modeller blir nio
Avtalet gäller Managed Print Services, MPS, och löper i fem år med option på ytterligare ett år. Konkret innebär MPS att Posten förändrar sin skrivarmiljö och ställer rätt skrivare på rätt plats. Posten har idag ett hundratal skrivarmodeller – som nu blir nio. Samtliga sköts under ett enda avtal med HP som leverantör. Förändringen genomförs under en sexmånadersperiod.
“Vi är naturligtvis mycket glada över att Posten bedömer att HP är den leverantör som bäst kan hantera den rationalisering av skrivarmiljön som krävs nu, inför de spännande utmaningar Posten står inför de närmaste åren”, säger Anders Hannola, försäljningschef HP Sverige. ”I denna dynamiska situation kan vi bistå med en skrivarmiljö som är automatiserad och moduluppbyggd och som garanterar i det närmaste hundraprocentig tillgänglighet.”
Den automatiserade övervakningen betyder att skrivarflottan inte kräver ständig manuell tillsyn, vilket sänker kostnaderna. På en HP-skrivare utförs 70 procent av servicen vid byte av tonerkassett (det är där den mesta teknologin sitter). Blir det trassel i en skrivare kan användaren enkelt välja en annan. Det blir aldrig produktionsstopp i väntan på en servicetekniker.


Lägre kostnader, nöjdare användare
Posten räknar med stora besparingar genom att använda betydligt färre skrivarmodeller, drivrutiner och tonerkassettmodeller i en miljö där driftstörningar praktiskt taget eliminerats. Driftsäkerheten är också en viktig aspekt när det gäller att göra användarna mer nöjda.
”Vi ser stora fördelar med affären”, säger Postens CIO Joss Delissen. ”Genom ett funktionsavtal kan vi få ett helhetsgrepp över utskriftshanteringen samtidigt som vi förbättrar servicen och minskar våra kostnader.”
I avtalet ingår automatiserad övervakning av alla skrivare och löpande påfyllning av toner när det behövs. Allt hanteras av HP – dock har Postens personal full insyn i alla rapporter.


För mer information, vänligen kontakta
Erik Forsberg, IPG Senior Account Manager, HP Sverige
08-524 965 59, erik.forsberg@hp.com

Posten Medierelationer 08-23 10 10.

Om HP
HP, världens största teknikföretag, förenklar den tekniska upplevelsen för konsumenter och företag med ett utbud som spänner över utskrifts- och datorprodukter, mjukvara, tjänster och it-infrastruktur. Mer information om HP (NYSE: HPQ) finns på www.hp.se och direkt på http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/ där det även finns länkar till RSS-flöden.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.