Pressmeddelande: 11. mars 2009

Undersökning: Storföretag omstrukturerar sin it-miljö för att möta nästa högkonjunktur

Studien avslöjar också de sätt på vilka företag tar fasta på möjligheten att omvandla sin it-infrastruktur inför en återhämtning. Globalt ser 38 procent av de tillfrågade i studien det nuvarande ekonomiska klimatet som en möjlighet att omstrukturera sin it-miljö för framtiden.  


– Det finns vinnare och förlorare i varje ekonomisk cykel. Under en ekonomisk nedgång är insatserna högre – en del organisationer utnyttjar denna tid till att minska kostnaderna och skapa konkurrensfördelar, säger Ann Livermore, chef för HPs Technology Solutions Group (TSG). HP fokuserar på att leverera tekniklösningar till våra kunder som hjälper dem att komma ut ur nedgången starkare och beredda att offensivt utnyttja nya tillväxtmöjligheter.
69 procent av de tillfrågade känner att det i dagens ekonomiska klimat är viktigare än någonsin att tekniken rättar sig efter organisationens affärsmål.

Spendera rätt summa på rätt projekt
Många it-chefer vill satsa på att minska onödiga kostnader samtidigt som man inför ny teknik för att vinna i effektivitet. De tillfrågade påpekar att målet inte är bara att spendera mindre pengar utan i stället att spendera smartare.


Företag och organisationer förväntar sig att de kommer ut ur den ekonomiska nedgången med en infrastruktur som är kostnadseffektiv (37 procent), optimerad (29 procent) och effektiv (28 procent).


21 procent av it-cheferna säger att det ekonomiska klimatet gör det troligare att de överväger att överge stordatorn. I samtliga regioner är en viktig drivkraft för detta skifte stordatorernas höga underhålls- och licenskostnader. Många väljer bort stordatorer för att alternativen är flexiblare och sparar såväl pengar och tid som utrymme.


De flesta it-chefer planerar en kombination av projekt som kommer att konsolidera it-driften, minska redundansen och förbättra tjänsteleveransen, samtidigt som de gör it kostnadseffektivare. Globalt pekar cheferna på ett antal projekt som de antingen planerar eller överväger att genomföra under de kommande 12 månaderna:
•    Server- och lagringskonsolidering (56 procent)
•    Virtualisering (49 procent)
•    Applikationsmodernisering och konsolidering (45 procent)
•    Automatisering (41 procent)
Företag och organisationerna säger att de planerar att betala för dessa projekt genom en kombination av olika strategier, framför allt kontant (59 procent) följt av finansiering (27 procent).

Outsourcing håller tekniken i framkant
Med tanke på den aktuella ekonomiska situationen svarar 38 procent att outsourcing är en attraktiv lösning. För de flesta tillfrågade påverkas beslutet att lägga ut av hur kostnadseffektivt det blir, kvaliteten på tjänster och lösningar, ökad flexibilitet, hur hanterbart och effektivt det blir eller av specifika projektkrav med ett behov av specialkunskaper.
Som en tillfrågad utrycker det: ”Just nu… …kan vi genom utkontraktering undvika att kontinuerligt investera i teknik för att hålla oss à jour… Vi skulle hellre lägga ut på ett outsourcing-företag och inte tvingas återinvestera om tre år, med tanke på hur snabbt tekniken förnyas.”

Metod
Undersökningen genomfördes av PSB Research på HPs uppdrag. Man genomförde 490 djupintervjuer med företagsledare och teknikchefer. Chefer från affärsverksamheten innefattade vd, styrelseordföranden, ekonomichefer och vice-vd. Bland teknikcheferna fanns CIO:er, it-chefer och andra högt uppsatta beslutsfattare inom teknik. Intervjuerna genomfördes per telefon mellan 8 december 2008 och 16 januari 2009. Ungefär 75 procent av de tillfrågade kom från multinationella storföretag och 25 procent från företag på medelstora marknader. Regionerna innefattar: Nordamerika (Förenta staterna och Kanada), Europa och Mellanöstern (Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Danmark, Förenade arabemiraten, Ryssland och Tjeckien), Asien/Stilla havet (Kina, Japan, Australien, Filippinerna) samt Latinamerika (Brasilien och Mexiko). Rapporten finns i sin helhet på www.hp.com/go/BTeconomicsresearch2009.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Roland Vejdemo, Sverigechef HP, tel 08-524 94 902
Gunilla Lundqvist, informationschef HP Sverige, tel: 08-524 90 400

 

Om HP
HP, världens största teknikföretag, förenklar den tekniska upplevelsen för konsumenter och företag med ett utbud som spänner över utskrifts- och datorprodukter, mjukvara, tjänster och it-infrastruktur. Mer information om HP (NYSE: HPQ) finns på www.hp.se.


Vill du prenumerera på pressmeddelanden från HP via RSS, klicka här: www.hp.se/press/rss

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.