Stora företag Tunna klienter › Hälsovårdslösningar
Alla på HP

Lösningar med tunna klienter

Datorkraft på ett nytt sätt

Lösningar med tunna klienter för hälsovården

Med HP:s lösningar för tunna klienter för hälsovård kan organisationer mer tillförlitligt och säkert hantera patientuppgifter och annan viktig medicinsk information. Implementeringar med tunna klienter kan ge säkrare och centraliserad åtkomst till hälsovårdsdata och hjälpa till att minska både medicinska fel och faktureringsfel. Centraliserad åtkomst kan även förbättra det kliniska arbetsflödet, hjälpa medicinsk personal att snabbt och tillförlitligt få åtkomst till rätt information och ge en bättre upplevelse för patienten.

Lösningar med tunna klienter för hälsovården: Ge mer makt åt IT

 • Ökad drifttid, enklare distribution och mindre tid för felsökning ger IT-personalen en mer hanterbar och tillförlitlig miljö.
 • Mer centralisering och automatisering kan betydligt minska tiden för testning och distribution.
 • Centralisering kan även betydligt förenkla planeringen av återställning efter krascher.

Minska risken genom att skydda känsliga patientuppgifter

 • Förvara medicinsk information i ett centraliserat datacenter med högre säkerhet.
 • Genom att förhindra obehörig åtkomst och minska risken för förlust eller stöld kan hälsovårdsinstitutioner enklare följa lagar och bestämmelser.
Läs faktabladet för att få mer information om HP:s tunna klienter och hälsovård ›

HP:s lösning för tunna klienter för hälsovården har bidragit med
kostnadseffektiva lösningar för företag i hela
hälsovårdsbranschen.

 • North Shore Medical Center: HP:s lösning för tunna klienter levererar precis det som
  doktorn ordinerade

 • Pacific Hospital: Minskar kostnader, förbättrar tjänster med HP:s tunna klienter
  Läs fallstudien (PDF, 318 kB) ›

 • Metro Health: HP BladeSystems Blade-datorer ersätter traditionella datorer,
  studie över hur produktiviteten kan höjas
  Se videon (5:15 min) ›