Stora företag Tunna klienter › Finansiella lösningar
Alla på HP

Lösningar med tunna klienter

Datorkraft på ett nytt sätt

Lösningar för tunna klienter för finansiella tjänster

HP:s lösningar för tunna klienter för finansiella tjänster erbjuder den säkerhet och tillförlitlighet som är avgörande för driften inom finansbranschen utan lokal lagring eller flyttbara delar som kan orsaka problem. En implementation av HP:s tunna klienter erbjuder branschledande säkerhetsegenskaper som förhindrar att aktiviteter utförs av obehöriga, t.ex. obehörig nedladdning, fildelning eller att användare installerar ej godkända eller skadliga program. HP:s lösningar för tunna klienter för finansiella tjänster erbjuder till och med säkra och kraftfulla tunna specialklienter som stödjer de mest krävande finansprogram.

Minskad risk

  • Lösningar för tunna klienter för finansiella tjänster ger en tillförlitlig och hanterbar datorinfrastruktur som lagrar känsliga kund- och företagsdata på ett säkert sätt.
  • Centraliserat dataskydd hjälper organisationer att möta de unika utmaningar som finns vad gäller regler och bestämmelser för finansbranschen.
  • Lösningar för tunna klienter för finansiella tjänster förenklar återställning från krascher så att banktjänster kan levereras med minimal risk.

Enklare hantering

  • Central datalagring och administration ger större kontroll över hela IT-miljön.
  • Enkel distribution och hög tillförlitlighet frigör IT-resurser från tidskrävande administrativa uppgifter och åtgärdsuppgifter och ger dig mer tid över att fokusera på att förbättra effektiviteten i stort i IT-miljön.

Visa fallstudie över HP:s lösningar för tunna klienter för finansiella tjänster: