Stora företag Tunna klienter › Utbildningslösningar
Alla på HP

Lösningar med tunna klienter

Datorkraft på ett nytt sätt

Lösningar med tunna klienter för utbildning

Lösningar för tunna klienter för utbildning kan ge kraftfull teknik åt alla bänkar i klassrummet. Skolor världen över har valt lösningar för tunna klienter för utbildningsimplementeringar med avancerade datorupplevelser. Lösningarna ger lärare och administratörer kontroll och förbättrar elevers inlärning samtidigt som skolor kan hålla sig inom budget genom att minska de totala administrations- och underhållskostnaderna.

Ge mer makt åt IT med utbildningslösningar för tunna klienter

  • Frigör IT från tidskrävande distributions- och administrationsuppgifter vilket höjer effektiviteten och produktiviteten.
  • Skydda känsliga elev- och personaldata med bättre skydd mot virus och andra säkerhetshot.
  • Håll takten med kraven på specialiserade program som minskar behovet av testning och distribution.
  • Tilldela datorkraft där det behövs och när det behövs.

Hjälp lärare att fokusera på klassrummet, inte IT

  • Centraliserad hantering och tillförlitligheten i lösningar för tunna klienter minskar driftstopp i systemet och antalet felsökningsproblem och gör att lärare och elever kan vara mer produktiva.
  • Enkelheten i HP:s lösningar lägger datorkraften i händerna på lärare och gör inlärningen mer effektiv.
Läs faktabladet ›

De främsta skolorna i världen har förlitat sig på HP:s lösningar för tunna klienter i utbildningen

Effektiv hantering i klassrumsmiljö

Starta och stäng av alla datorer samtidigt, logga in och ut samtidigt på alla datorer på distans, skapa anpassade klassrumslayouter och mycket annat.
Läs mer ›

HP MultiSeat-datoranvändning

Gör individuell datoranvändning till verklighet utan att behöva höja teknikbudgeten. Läs mer ›