Stora företagTunna klienter › Datoranvändningsmiljöer
Alla på HP

Lösningar med tunna klienter

Datorkraft på ett nytt sätt

Datoranvändningsmiljöer

Det finns ett antal affärsmiljöer idag som ställs inför unika IT-utmaningar som kan ytterligare kompliceras av traditionella datormiljöer. HP:s lösningar för tunna klienter har optimerats för att kunna möta särskilda utmaningar i affärsmodeller som:

  • Miljöer där många datorer används på en begränsad yta, t.ex. i skolor, utbildningslokaler eller callcenters.
  • Fjärrplatser eller filialer som kräver delad datoråtkomst t.ex. stationer eller webbkiosker för anställda i banker och detaljhandelsmiljöer.
  • Verksamheter/branscher med hög säkerhet eller som är starkt reglerade, t.ex. finansiella institutioner, statliga myndigheter och hälsovårdsinrättningar.
  • Distribuerade datoranvändningsmiljöer med höga prestanda som nationella eller internationella kreativa byråer eller olje- och gasutvinningsfält.

Chefer i dessa typer av miljöer ställs inför särskilda utmaningar som allt från utrymmesbegränsningar och dataintegritet till överföring av stora mängder data som är viktiga för att verksamheten ska fungera. Lösningar för tunna klienter kan bistå med lösningar för att möta behoven i dessa typer av affärsmiljöer
Datoranvändning med hög täthet i affärsmiljöer

HP:s strömsnåla och tystgående tunna klienter är idealiska för miljöer där många användare ska samsas om ett litet utrymme. De tystgående och energilåga tunna klienterna från HP minskar energikostnader och möjliggör flexibel montering för att maximera arbetsytan.
Fjärrplatser, delade miljöer för datoranvändning
Tack vare den snabba och enkla distribueringen av HP:s tunna klienter kan fjärrplatser snabbt och effektivt komma igång med sitt arbete. Distribueringen kan till och med utföras av icke-tekniska användare. En tunn klient från HP kan vara lika enkel att ansluta som en vanlig telefon!

Enligt IDC kan tunna klienter minska behovet av IT-support med upp till 67 %. Detta är möjligt tack vare egenskaper i HP:s tunna klienter som hög tillförlitlighet, långa livscykler och både fjärradministration och centraliserad administration som kräver litet eller inget underhåll eller åtgärdssupport. Dessa egenskaper gör HP:s tunna klienter snabba att distribuera, enkla att administrera och till en mer tillförlitlig datoranvändningslösning för fjärrplatser som filialer eller kiosker och digital skyltning.
Affärsmiljöer med hög säkerhet
Eftersom alla data i en datoranvändningslösning med tunna klienter från HP finns i datacentret, kan verksamheter enklare skydda information om kunder, patienter eller konkurrenter och på så sätt leva upp till de myndighetsbestämmelser som finns. Inga data i datoranvändningsmiljöer från HP med hög säkerhet lagras på en stationär eller mobil tunn klient från HP, vilket gör den tunna klienten verkligt tunn! HP:s tunna klienter innehåller även ett antal unika säkerhetsfunktioner t.ex. utökade eller filbaserade skrivfilter, inbyggda brandväggar och antivirusprogramvara samt stöd för flerfaktorautentisering via smart card-kort för att säkerställa att det bara är de personer som du tillåter som får tillgång till nätverket. Fjärrlagrade och centralt lagrade data är också enklare att återställa i händelse av naturkatastrof, olycka eller stöld av tunna klienter. Detta hjälper dig att bibehålla kontinuiteten i verksamheten och ger bättre skydd av IT-investeringarna.

Läs faktabladet
Högpresterande fjärrmiljöer
Alla sorters användare kan ha nytta av en datoranvändningslösning med en tunn klient från HP, inklusive avancerade användare inom områden som design, tillverkning, utvinning av olja och gas eller finansiella tjänster, som kräver högre prestanda, särskild USB-maskinvara och avancerade multimedieprogram för visning i 2D och 3D.

Med avancerade programvarutekniker från HP och partners kan dataintensiva program komprimeras och snabbas upp och flyttas i nätverket för att ge en säkrare och mer tillförlitlig "lokal upplevelse" för användarna, oavsett var de befinner sig.

Anpassade program och stöd för USB-enheter är inget problem och på HP:s bladarbetsstationer för fjärrarbete, får användarna samma upplevelse som när de arbetar med en lokal enhet men nu med alla de fördelar som HP:s tunna klient ger i form av administration, säkerhet och enkel distribuering.