HÄMTA RAPPORTEN

MÄNNISKOR

Alla som vi arbetar med ska bemötas med värdighet och respekt. 

Våra mål och framsteg under 2019

Mål

Sedan 2015 strävar vi efter att hjälpa 500 000 fabriksarbetare att utveckla nya kompetenser och nå ökat välbefinnande till 2025.

Framsteg

2019 har 266 000 fabriksarbetare för leverantörer deltagit i programmet sedan början av 2015, och vi har nått mer än halvvägs till målet.

Mål

Vi vill dubblera deltagandet1  i våra hållbarhetsprogram för leverantörer till 2025, jämfört med 2015.

Framsteg

Vi har sett en ökning på 53 % jämfört med 2015

Mål

Vi vill ha mer än 99 % deltagande i vår årliga utbildning ”Integrity at HP” bland alla aktiva HP-anställda och styrelsen.

Framsteg

99,4 % av alla anställda, inklusive de högsta cheferna och hela styrelsen, genomförde utbildningen ”Integrity at HP”.

Mål

Dubbla vårt antal av svarta och afroamerikanska chefer 2025.

Framsteg

Kommer att rapporteras i rapporten av bestående resultat 2020

En etisk och hållbar distributionskedja

Tillsammans med våra leverantörer fokuserar vi på att driva positiv förändring för fabriksarbetare, samhällen och miljön.

Läs mer i HPs hållbarhetsrapport från 2019.

Var tillverkas HPs produkter?

HPs produkter kräver ett enormt leverantörsnätverk på sex kontinenter. Vi publicerar namn och adress till de produktionsleverantörer som står för cirka 95 % av våra tillverkningsutgifter.

USA (164), Kanada (4), Mexiko (12)

Brasilien (20), Costa Rica (1)

Danmark (4), Irland (7), Sverige (2), Storbritannien (11)

Belgien (9), Frankrike (4), Tyskland (35), Nederländerna (6), Schweiz (10)

Italien (7)

Tjeckien (8), Polen (1), Rumänien (1)

Turkiet (3), Förenade Arabemiraten (1), Israel (61)

Kina (213), Indonesien (2), Japan (41), Malaysia (19), Filippinerna (9), Singapore (54), Sydkorea (14), Taiwan (50), Thailand (6), Vietnam (4)

USA (164), Kanada (4), Mexiko (12)

Brasilien (20), Costa Rica (1)

Danmark (4), Irland (7), Sverige (2), Storbritannien (11)

Belgien (9), Frankrike (4), Tyskland (35), Nederländerna (6), Schweiz (10)

Italien (7)

Tjeckien (8), Polen (1), Rumänien (1)

Turkiet (3), Förenade Arabemiraten (1), Israel (61)

Kina (213), Indonesien (2), Japan (41), Malaysia (19), Filippinerna (9), Singapore (54), Sydkorea (14), Taiwan (50), Thailand (6), Vietnam (4)

Ansvarsfull utvinning av mineraler

 Vi accepterar ingen som helst koppling mellan materialen som används i HPs produkter och väpnade strider eller brott mot mänskliga rättigheter. 

Vi eliminerar konfliktrelaterade risker i vår distributionskedja

 • Framsteg och resultat

  År 2019 fick HP godkända svar på våra konfliktmineralsrapporter från leverantörer som står för 98 % av våra utgifter på 3TG.

 • Vi övervakar fler regioner och mineraler

  Vår konfliktmineralrespons sträcker sig utanför Kina och dess grannländer, vi stöttar RMI-initiativ och vi hjälper instanser i vår distributionskedja att möta uppdaterade förväntningar.

 • Initiativ med flera intressenter

  Vi hjälper till att främja användningen av ansvarsfullt utvunna mineraler genom att delta i globala branschöverskridande projekt och initiativ.

Arbetskraft

Alla förtjänar att behandlas rättvist, att ha en trygg arbetsplats och att fritt välja sitt arbete. Det gäller alla som arbetar i vår distributionskedja. Läs mer i vår hållbarhetsrapport från 2019.

Vi stärker och stöttar arbetare

 • Vi utplånar tvångsarbete

  HP tillåter inget tvångsarbete av någon sort, ofrivilligt fängelsearbete, slaveri eller trafficking av människor. Vi arbetar ständigt med våra leverantörer och partners för att utvärdera risker.

 • Vi främjar välbefinnande för arbetare

  En del av våra kompetensutvecklingsprogram för leverantörer handlar om arbetares välbefinnande samt ledarskapsutbildning för kvinnor. 

 • Vi skyddar arbetares rättigheter

  Vi arbetar aktivt med mänskliga rättigheter, sätt för arbetare att uttrycka åsikter och klagomål samt utredning och gottgörelse av negativ inverkan när någon sådan inträffar.

 • Hälsa och säkerhet

  Vi samarbetar med våra leverantörer världen över för att öka kunskapen och följa bästa möjliga praxis vad gäller arbetares hälsa, säkerhet och välbefinnande.

 • Kemikaliehantering

  HPs leverantörer måste följa de strikta tillverkningsprocesser för hantering av kemikalier som vi anger i våra koder och standarder.

Mänskliga rättigheter

HP uppmuntrar respekt för mänskliga rättigheter i allt vi gör, och vi använder vårt inflytande till att bidra till positiv förändring.

Policyer och standarder

Våra policyer följer internationella standarder som ger riktning åt hur vi bygger in mänskliga rättigheter i vår affärsmodell och genom samarbete med leverantörer och partners.

Vi uppfyller granskningskraven aktivt

Vi utför riskbedömningar för mänskliga rättigheter och uppfyller alla granskningskrav i vår verksamhet och i distributionskedjan för att identifiera och ta itu med upptäckta risker.

Samarbeten för mänskliga rättigheter

HP medverkar i allmänna forum och samarbeten med olika intressenter för att driva utvecklingen framåt. Ett exempel är ledarskapsgruppen för ansvarsfull rekrytering.

Etik och antikorruption

Vi håller alla på HP ansvariga att uppfylla högsta möjliga etiska standard, och kräver att alla behandlas med integritet, respekt och rättvisa. 

LÄS MER

HP Integrity Reporting

Sekretess och nätsäkerhet

HP förstår vikten i att skydda våra anställdas, kunders och partners sekretess och data över hela världen. 

Myndighetsrelationer

HP förespråkar allmänna policyer som gör det möjligt för vår verksamhet att växa och våra kunder att få tillgång till vår senaste innovativa teknik.

Mångfald driver innovation

Mångfaldiga team kan skapa transformativa lösningar som bättre tjänar våra kunder och bidrar till en positiv utveckling för världens arbetare och medborgare.

Tillgängliga alternativ

Hållbarhetskrav på leverantörer

Alla leverantörer som arbetar med HP måste följa våra hållbarhetskrav, till exempel genom vår uppförandekod för leverantörer.

Mångfaldsregistrering för leverantörer

HP engagemang för mångfald omfattar inköpsbeslut och relationer med affärspartners och leverantörer.

Resultat för vår distributionskedja

HP har en lång historia av ledarskap och framgångar i distributionskedjan.

STRATEGI

HPs ansvar i distributionskedjan: Vårt synsätt

Våra förväntningar på leverantörers, partners och anställdas etiska uppförande är utan kompromisser.

STANDARDER

HP-resurser för återvinnare

Våra policyer och standarder gör klart vad vi förväntar oss av alla leverantörer vi gör affärer med.

PARTNERS

HPs elektronikåtervinningsleverantörer

HP publicerar en lista över alla återvinningsföretag vi arbetar med för ökad transparens. Vi har också våra egna standarder för återvinning, återanvändning och demontering av hårdvara.

UPPLYSNINGAR

HPs transparensuttalande om modernt slaveri

Att kämpa mot modernt slaveri kräver ihärdighet, fortsatt granskning och ständig förbättring.

Våra utmärkelser talar för sig själva.

Över 80 års hängivet arbete med hållbarhet är bara början.

Friskrivningsklausuler

 1. Dessa uppgifter omfattar inte medverkan i RBA-granskningar. “Participation in our supply chain sustainability programs” is quantified by those programs that go beyond audits to build supplier capabilities to meet our standards. De inkluderar djupgående bedömningar, veckorapporter av arbetarstatistik, inköpsengagemang genom vårt Sustainability Scorecard samt ingående coaching och workshops som handlar om risker för leverantören.
 2. Gäller inte anställda på HP efter den 1 februari 2019 (men alla nyanställda har 30 dagar på sig att fullfölja utbildningen ”Integrity at HP” för nyanställda som en del av anställningsprocessen).