HÄMTA RAPPORTEN 2021

Öppnar

möjligheter

Människor förtjänar alltid respekt och möjligheter i hela vår leverantörskedja och inom våra partnerskap arbetar vi för att göra olika röster hörda, bemyndiga arbetare och respektera mänskliga rättigheter.

Hur går det för oss?

Målsättningen:

Bemyndiga

arbetarna

Dubbelt fabriksdeltagande1 i vår leverantörskedjas hållbarhetsprogram innan 2025, jämfört med 2015

Så här långt har vi kommit:

114 %

ökning under 2021, jämfört med 2015 – mål uppnått

Målsättningen:

Ledning med mångfald

Dubbla antalet svarta och afroamerikaner i HPs ledning2 innan 2025.

Så här långt har vi kommit:

+33 %

Svarta och afroamerikaner i ledningen ökade med 33 % jämfört med 2020.

Målsättningen:

Jämställdhet mellan könen

Uppnå 50/50 jämställdhet mellan könen i HPs ledarskap innan 2030.3

Så här långt har vi kommit:

33 %

Globalt sett innehar kvinnor 32,5 % av positionerna på direktörsnivå eller högre 2021.

Målsättningen:

Kvinnliga ingenjörer

Uppnå att mer än 30 % av HPs teknik- och ingenjörsroller innehas av kvinnor innan 2030.

Så här långt har vi kommit:

22,7 %

I oktober 2021 innehade kvinnor 22,7 % av teknik- och ingenjörsrollerna.

Deltagande driver framsteg

349 000

arbetare har genomgått kompetenshöjande utbildningar såsom MOVE under 2021

Från initiativ om arbetares rättigheter till välmåendekurser på plats försöker vi nå en miljon personer genom stärkande utbildningar för arbetare innan 2030.

Vi driver ständig förbättring genom vår leverantörskedja

Upptäck stegen vi vidtar för att förbättra arbetsförhållanden på leverantörsfabriker, samtidigt som våra många partner och leverantörer erbjuds möjligheter och behandlas med respekt.

Läs mer

Framsteg inom mänskliga rättigheter

Vi försvarar respekten för mänskliga rättigheter i allt vi gör. Ta reda på hur vi använder vår storlek och influens för att främja en positiv förändring.

Läs mer

Etisk utvinning av mineraler

Vi har åtagit oss att eliminera konfliktrelaterade risker från vår leverantörskedja. Upptäck hur vi gör det.

Läs mer

Var tillverkas HPs produkter?

Vi siktar på transparens gällande hur och var HPs produkter tillverkas. Vi arbetar med ett stort nätverk av leverantörer på sex olik kontinenter, med mer än hälften av våra leverantörer i Asien och Stillahavsområdet. Läs mer om våra tillverkningsleverantörer.

Visa leverantörer

United States (164), Canada (4), Mexico (12)

Brazil 20, Costa Rica 1

Denmark 4, Ireland 7, Sverige 2, United Kingdom 11

Belgique 9, France 4, Deutschland 35, Nederland 6, Suisse 10

Česká republika 8, Polska 1, Romania 1

Türkiye 3, UAE 1, Israel 61

中国 213, Indonesia 2, 日本 41, Malaysia 19, Philippines 9, Singapore 54, 한국 14, 臺灣 地區 50, Thailand 6, Vietnam 4

United States (164), Canada (4), Mexico (12)

Brazil 20, Costa Rica 1

Denmark 4, Ireland 7, Sverige 2, United Kingdom 11

Belgique 9, France 4, Deutschland 35, Nederland 6, Suisse 10

Česká republika 8, Polska 1, Romania 1

Türkiye 3, UAE 1, Israel 61

中国 213, Indonesia 2, 日本 41, Malaysia 19, Philippines 9, Singapore 54, 한국 14, 臺灣 地區 50, Thailand 6, Vietnam 4

Så går det för oss

95 %

Leverantörer som representerar 95% av HPs totala utgifter för leverantörer har genomgått social och miljömässig utvärdering

37 000

arbetare har genomgått kapacitetsbyggande program under 2021

Skapar samhörighet

94 %

av HPs anställda känner att vi värdesätter mångfald

Vilket fortfarande inte är tillräckligt – därför åtar vi oss att se till att varje enskild anställd känner att de tillhör en fullt inkluderande samhörighet. Ta reda på hur.

Läs mer

Vi breddar våra egna mångfaldsperspektiv

Vi är inställda på att utveckla konversationen om inkluderande och tillhörande – och vi har åtagit oss att göra en skillnad både på och utanför arbetsplatsen.

Läs mer

Ålder och tillgänglighet

Vi gör våra produkter och tjänster lättare att få tillgång till och enklare att använda för personer med funktionsnedsättningar och åldersrelaterade begränsningar.

Läs mer

Hejdå, autismfördomar

Genom vårt samarbete med PROVAIL framhäver vårt Spectrum Success-program unga talanger med autism.

Läs mer

HP räknas som en ledare inom HBTQ+-jämställdhet på arbetsplatsen av The Human Rights Campaign

Så går det för oss

87 %

av HPs anställda tycker att ”Jag kan vara mig själv på arbetet”. ⁴

130

Business Impact Networks för anställda hjälper till att driva på mångfald och inlkuderande i 37 länder.

79 %

av vår amerikanska arbetsstyrka registrerade sig i vår Global Wellness Challenge 2021.

Så hjälper vi vår personal att växa på jobbet

Läs mer

Personligt anpassad utveckling

Vår sociala utbildningsplattform låter anställda integrera utveckling och utbildning i sina dagliga scheman.

Ledar-
utveckling

Varje år välkomnar mer än 100 HP-ledarskapsutvecklingsprogram och experimentella workshops nästa generation av ledare. 

Ökade digitala
färdigheter

Initiativ som den digitala läskunnighetskampanjen Speak Digital hjälper anställda att hålla sig à jour med innovation inom teknik och kundupplevelser.

HP Amplify Impact™ utbildar, sporrar och hjälper våra kanalpartner att skapa varaktig, positiv förändring och maximera hållbara affärsmöjligheter. I april 2022 hade Amplify Impact-partner slutfört mer än 10 000 utbildningskurser inom hållbarhet.

Engagerade i bred social rättvisa

650 miljoner USD

i ekonomisk stöd från HP för leverantörsmångfald5

Vi investerar i vår leverantörskedja och dess framtid. Det innebär att bana väg inom tekniken för etnisk jämställdhet och bredare social rättvisa.

Läs mer

Stötta fler kvinnor och minoritetsstudenter i naturvetenskapliga 

karriärer

Vi samarbetar med UN Women och organisationer såsom Girl Rising och blackcomputeHER för att öppna dörrar till naturvetenskapliga karriärer för fler kvinnor och färgade personer.

Läs mer

Förbättrar representation

Vi har åtagit oss att bli underrepresenterade gruppers första val av arbetsgivare inom teknikbranschen, inklusive för kvinnor, etiska minoriteter, personer med funktionsnedsättning och krigsveteraner.

Läs mer

Förespråkar afroamerikanska ledare

Vi har åtagit oss att bryta ned systematiska barriärer och fördubbla vårt antal svarta och afroamerikanska ledare samt främja mentorskap för att utveckla talanger.

Läs mer

HPs arbetsgrupp för etnisk jämställdhet och social rättvisa arbetar för att påskynda möjligheter

Läs mer

Vi påskyndar jämställdhet
inom teknikbranschen

90 %

Upprätthålla mer än 90 % i det interna inkluderingsindexet för all medarbetardemografi årligen.6

2,6 %

Ökad svart/afroamerikansk teknisk representation från 2,3 %.

100 %

Poäng på Corporate Equality Index för HBTQ+-jämställdhet för det 19:e året.

Fotnoter och friskrivningsklausuler

  1. Dessa data omfattar inte deltagande i RBA-granskningar. Deltagande i våra hållbarhetsprogram för leverantörskedjan kvantifieras av de program som sträcker sig utöver granskningar för att bygga upp leverantörskunskaper för att uppfylla våra standarder. Detta inkluderar djupgående utvärdering, veckorapporter över arbetsmättal, anskaffningsengagemang genom våra leverantörers Hållbarhetspoängkort, och djupgående coachning och workshops som skräddarsytts efter leverantörsrisker.
  2. Som en procentandel av amerikansk personal med titeln Direktör, tidigare kallad vice ordförande
  3. ”Ledarskap” definieras som direktörsnivå och högre på HP.
  4. Data avser procentandelen av svarande i medarbetarenkäten HP 2021 Voice Insight Action (VIA) som samtyckte eller samtyckte starkt med varje påstående.
  5. Varor och tjänster som tillverkas av HPs olika leverantörer och deras leverantörskedjor.
  6. Varje år deltar HPs anställda i en undersökning som kallas Voice Insight Action (VIA) för att hjälpa oss att förstå de anställdas allmänna engagemang, inklusive deras känsla av tillhörande i företag.