HÄMTA RAPPORTEN

HP vill skapa positiv och långvarig förändring

Planet

Vi anpassar vårt företag till en cirkulär framtid med låga koldioxidutsläpp

LÄS MER

Människor

Alla som vi arbetar med ska bemötas med värdighet och respekt

LÄS MER

Samhälle

Vi är en katalysator för positiv förändring i de samhällen där vi bor, arbetar och verkar

LÄS MER

Här är den. HPs hållbarhetsrapport 2019

Vår vision är att skapa teknik som gör livet bättre för alla överallt. Vi har rapporterat våra framsteg sedan 2002.

RAPPORT

SAMMANFATTNING

av plast som inte kan återvinnas kommer att uteslutas ur HPs förpackningar till 2025.1

Men det räcker inte med bara siffror. Hjälp oss att skapa en bättre morgondag.

HP strävar efter att dubbla antalet svarta och afroamerikanska anställda på chefsnivå till 2025.

LÄS MER

Det räcker inte med det enkla

HP har djärva mål för en hållbar framtid.

Vi arbetar på att göra våra produkter så gröna som möjligt.

Vi driver utvecklingen mot en cirkulär ekonomi och lägre koldioxidutsläpp genom vår portfölj av produkter och lösningar.

LÄS MER

KÖP

HP Elite Dragonfly är världens första bärbara dator tillverkad av havsbunden plast.

av de mekaniska delarna är gjorda av återvunnet material.2

2020 ENERGY STAR Partner of the Year, Sustained Excellence

LÄS MER

pounds (drygt 771 000 kg) plast som annars skulle ha hamnat i havet samlas in och används i HPs produkter. Det blir mer och mer för var dag.

Hjälp oss genom att återvinna bläckpatroner, tonerkassetter och elektronik.

LÄS MER

ÅTERVINNING

Koldioxidavtryck

Vårt koldioxidavtryck (46 785 800 ton CO2) ökade med fem procent jämfört med 2018. Det var företagets tillväxt och ökade produkttillverkningsutsläpp som absorberade minskningen i produktanvändningsutsläpp.

LÄS MER

Vattenavtryck

År 2019 minskade vårt vattenavtryck till 249 030 000 kubikmeter. Det var tre procent lägre än 2018, vilket berodde på minskningar i direkt och indirekt vattenanvändning i HPs globala verksamhet och produktanvändning.

LÄS MER

mest ansvarstagande företaget i USA. 

Vårt 80 år långa åtagande för hållbar utveckling är bara början.

ÅRSREDOVISNING

Exekutiv sammanfattning av hållbarhetsrapporten 2019

Se milstolpar i våra senaste resultat.

LÄS MER

STRATEGI

Hållbarhetsstrategi

Vi bidrar med långvariga positiva förändringar för planeten, mänskligheten och de samhällen där vi lever, arbetar och verkar.

LÄS MER

UTMÄRKELSER

Priser och utmärkelser

Vi har blivit framhållna som ett av världens mest hållbara företag. 

LÄS MER

PRODUKTER OCH LÖSNINGAR

EcoSolutions

Upptäck våra produkters och lösningars hållbarhetsaspekter och fördelar.

LÄS MER

SÄKERHETSDATABLAD (SDS)

SDS och batteritestsammanfattningar

Materialsäkerhetsinformation som fysiska, kemiska och toxikologiska egenskaper, regler och hanteringsrekommendationer.

LÄS MER

Fotnoter och ansvarsfriskrivningar

 

*Schaumberger/InZone

  1. Jämfört med 2018. Beräknad som procentandelen primär plastförpackning (efter vikt) som minskas för varje enhet som skickas. Sekundära och tertiära förpackningskomponenter är inte inräknade. Omfattar förpackningar för HP-datorer och skrivare. Omfattar inte förpackningar för: Hårdvara från Graphics Solutions Business (GSB), förutom skrivarna PageWide XL och DesignJet; 3D-skrivare; skrivartillbehör; återställda produkter; accessoarer som tillval från tredje parter, reservdelar och eftermarknadsdelar.
  2. Med HPs batterier med lång batteritid Efter vikt. Mekaniska delar omfattar hölje, högtalarlåda, tangenthöljen, batteriram och andra mindre mekaniska delar i september 2020.
  3. Enligt HPs internanalys av bildskärmar som fanns på marknaden i september 2020. Skärmens 85 % återanvända plast består av 5 % havsbunden plast efter vikt.
  4. Enligt HPs internanalys. Tyget är gjort av återvunna PET-flaskor. Utsidan av produkten består av 70 % återvunna material. Insidan och utsidan består av 25 % återvunna material, motsvarande tio plastvattenflaskor på ca 480 ml. 
  5. Tillverkad av 96 % material från återvunna plastflaskor.