Skolor & Utbildning

Skolor & Utbildning

Grundskola

IT utvecklingen har gjort att informationsinsamling och -utbyte numera går med raketfart. Skolelever använder Internet för att hämta fakta och information till sina hemuppgifter och uppsatser på ett sätt som vi inte visste var möjligt för mindre än 10 år sedan. Detta ger också idéer till hur man kan använda en modern portal och kommunikationsplattform för att effektivisera informations-utbytet mellan lärare, föräldrar, elever och skolans administrativa personal.

Virtuellt klassrum

HP och Microsoft har satt ihop en lösning som erbjuder alla lärare, elever och föräldrar ett elektroniskt kommunikations-, informations-, utbildnings- och dokumentationshanterings-verktyg i form av en pedagogisk skolplattform.

  • Enkel inloggning med lösenord. Det ger besökare snabbt tillgång till information och applikationer baserad på vem de är. Dvs som lärare, förälder, elev eller administratör.
  • Enkelt webbgränssnitt. Gör det möjligt att ge föräldrar tillgång till elevens utveckling när som helst.
  • Ett kommunikationsverktyg som ger elever möjlighet att samarbeta med lärare och varandra för olika arbetsuppgifter
  • Enkel tillgång till individuella elevdata för lärare och administratörer

Hjälpmedel i klassrummet

Till det fysiska klassrummet levererar HP produkter som Tablet PC, skrivare och trådlös accesspunkt vilket gör att undervisningen blir både pedagogisk och rolig. HPs mobila klassrum är en stöldskyddad vagn utrustad med all teknik som behövs för undervisningen. Detta gör det möjligt att använda tekniken i undervisningen utan att behöva förflytta sig till en datasal.

Universitet & Högskolor

Universiteten i landet har byggt upp sin IT-miljö under en lång tid och besluten tas fortfarande på institutionsnivå, därför är miljön fragmenterad. Infrastrukturen fungerar bra på varje enhet, men ska effektiviseringar och besparingar genomföras behövs ett helhetsgrepp. Därför arbetar HP aktivt för att universiteten ska se till helheten och skapa en effektiv IT-miljö för både personal och studenter.

Högskolorna har en yngre IT-miljö och därför bättre kontroll på den. De är mindre och mer centraliserade, men utvecklingen går fort och visst behöver de både göra förbättringar och investeringar i en växande IT-miljö.

Billigare och bättre

Majoriteten av IT-avdelningar på universiteten och högskolorna har hårda besparingskrav och behöver hjälp att effektivisera och förbättra IT-miljön. Därför hjälper HP ofta till med att kartlägga nätverken för att finna var de främsta besparingsmöjligheterna finns. HP finner lösningar som gör driften billigare samtidigt som kontrollen över systemen ökar och arbetet blir effektivare. Många universitet skulle kunna sänka kostnaderna med 25 procent genom standardisering och konsolidering.

Öppet och säkert

Universitet och högskolor har många tillfälliga besökare och studenter. Det gör att administrationen av konton tar tid och säkerheten sätts på prov. Lunds universitet har investerat i en skräddarsydd lösning som gör det möjligt att släppa in tillfälliga besökare och datorer i universitetets nätverk utan risk för att virus ska smita förbi brandväggarna.