Almedalen

Hälso & Sjukvård

Vitartes: Digitaliseringens roll för en effektiv och innovativ Life Science industri

5 juli kl. 16:00–17:00.


Digitaliseringen ändrar förutsättningarna för hela samhället, inte minst för Life Science. Vård, forskning och näringsliv har möjligheter att samverka inom området och tillsammans dra nytta av den utveckling som sker. Det kommer dock att krävas nya arbetssätt och nya arbetskonstellationer. Sverige har goda förutsättningar att vara ett land som glänser inom en digitaliserad life science-sektor, bland annat genom våra behandlingsregister, biobanker och personnummer. Det kommer dock att krävas en anpassning till en ny verklighet, nya arbetssätt och nya arbetskonstellationer.


Medverkande:

Mary Mirabelli, vice president global practices healthcare, HPE
Anders Lönnberg, regeringens samordnare för life science
Per Berggren, vd, Hemsö Fastighets AB
Steinar Stokke, vd, Vitartes
Stefan Larsson, senior partner och managing director, The Boston Consulting Group
Rickard Naring, Moderator

Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, “Hälsodalen”