Statliga verk & Myndigheter

Statliga verk & Myndigheter

HP har satsat stort på offentlig sektor sedan 80-talet. Vi har byggt upp goda relationer, förstår branschens utmaningar och har lösningarna ni behöver. Vi tar hand om våra kunder och är vaksamma på era behov och önskemål. Vi har bevisat vår seriositet genom att ta hem de flesta IT-ramavtal som finns och vi ser det faktum att vi är den ledande IT-leverantören som ett bevis på ert förtroende.

24-timmarsmyndigheten

Vi vet att många ser 24-timmarsmyndigheten som en vision, men vi har lösningarna som kan ta er dit. Våra erfarna konsulter går gärna igenom er IT-miljö och kartlägger vad just ni behöver göra för att förverkliga 24-timmarsmyndigheten. Ni får inte bara en åtgärdsplan, utan även en kostnadsuppskattning och tidsram. Förhoppningsvis ger ni oss förtroendet att förverkliga den efter det.

Statsförvaltning

Statsförvaltningens stora utmaning ligger i att skapa en enhetlig plattform gentemot medborgare och företag. Kontakten med myndigheterna ska bli enklare, dubbelarbetet minimeras och informationen delas upp mellan de olika instanserna. IT spelar en central och viktig roll för att myndigheterna ska lyckas.

Gemensam information

Pappersbunden information är förlegad. Myndigheterna måste digitalisera informationen och samtidigt skapa en enad terminologi så att de kan tolka varandras information. Först då kan de dela informationen på ett bra sätt och få de olika IT-systemen att tolka varandras dokument.

Spåra information

Kraven på arkivering och tillgänglighet har skärpts markant och Statsförvaltningen har en stor utmaning framför sig att se till att rätt information finns lätt tillgänglig. Det gör att lagringsmängderna blir stora och det blir viktigt att kunna spåra efterfrågad information snabbt. Trots kraven är det inte mer lagringsutrymme myndigheterna behöver, utan en lagringsstruktur. HP har konsulter som kan skapa lagringsstrukturer och lösningar som ser till att informationen lagras och arkiveras på ett effektivt sätt.

Internationell samverkan

Den offentliga sektorn behöver inte bara samverka nationellt, utan även internationellt. Därför behöver ni ta hänsyn till EU- och internationella standarder och lagar. Som internationellt företag med en stor satsning på den offentliga sektorn har HP stora kunskaper om vad som gäller och hur anpassningen ska ske. Vi sammanför er gärna med våra kunder i andra länder så att de kan visa upp sina lösningar och berätta om sina erfarenheter.

Kontroll över IT-miljön

Många myndigheter måste se över sin fragmenterade IT-miljö och återta kontrollen. Inte minst för att förbättra samverkan med andra myndigheter, utan även för att stödja verksamheten bättre, effektivisera och spara pengar. Konsolidering och standardisering av IT-miljön kan spara mycket tid, pengar och resurser.

Lita på varann

Vid en sammankoppling av nätverk måste säkerheten ses över så att en myndighet som släpps in i en annan myndighets nätverk inte öppnar upp för intrång och virus. HPs Identitet-, behörighet- och säkerhetstjänster hjälper Statsförvaltning med just detta.