Försvar & Säkerhet

Försvar & Säkerhet

Samhällssäkerheten beroende av Cybersäkerhet

Dagens samhällen byggs och utvecklas mer och mer runt ny teknologi där IT spelar en allt större roll. För att möjliggöra en fortsatt sådan utveckling behöver Cybersäkerheten utvecklas även på samhällsnivå samt mellan organisationer med samhällsansvar.

HPE driver sedan mer än 10 år de två största säkra intranäten i världen. Dessa är US Navy Marine Corps Intranet och UK Defence Information Infrastructure. Det möjliggör för användare att komma åt och distribuera information till sin personal där de befinner sig på ett säkert sätt. Detta är grunden för att kunna samordna resurser i tid och rum. Låt oss visa dig hur det går att få kontroll över information och tillgängliggöra den där den behövs utan att eftersätta säkerheten.