Vad digitalisering och ny teknik innebär för hälso- och sjukvård

Vad digitalisering och ny teknik innebär för hälso- och sjukvård

Hela idén om proaktivitet och förebyggande inom hälso- och sjukvård bygger på förmågan att övergå till en analysdriven vård genom att integrera och samköra data från flera källor för att skapa en 360-gradersvy, utnyttja avancerad och prediktiv analys för att förutse risker och få insikter, utnyttja teknikplattformar för att implementera åtgärdsstrategier så att vi kan agera på de värdefulla insikter vi skaffat oss och framför allt, ständigt utvärdera effekterna av dessa metoder. Värdebaserad vård kräver just den här typen av insikt och kunskap om patienten, vårdutnyttjande och patientflöden för att kunna förebygga insjuknande men även om man har blivit sjuk, snabbare och lättare kunna få behandling med färre klinikers ingripande.

Samtidigt som vi skulle behöva nyttja existerande data i större utsträckning, genereras än mer ny data nu även utanför sjukhusens och vårdcentralernas väggar via telemedicin och självmonitorering med mobila enheter, wearables. Genom att förvärva avancerad analysförmåga och integrera en välstrukturerad analysprocess genom hela sjukvårdens ekosystem, kommer vi nu börja dra nytta av all denna data för att generera insikter på individuell nivå och därigenom göra hela vårdens ekosystem intelligent och personligt.

Utöver analysförmåga, kommer tekniken in som möjliggörare på en mängd andra plan – både som möjliggöra men även som drivkraft till förändring då den i mångt och mycket förändrar våra krav och förväntningar. Ta tekniska framsteg som mobil teknologi och sociala plattformar online som exempel. Idag är det en självklarhet för oss som privatpersoner att ständigt vara uppkopplade, ha kontakt med varandra och att ha information omedelbart tillgänglig. Denna “självklarhet” börjar nu spilla över som förväntningar på sjukvården. Informerade, informationsdrivna, teknikkunniga och engagerade vårdkonsumenter kräver bättre tillgång till hälso- och sjukvård både i form av information och transparens samt ökad egen delaktighet. Detta i sin tur ställer krav på nya leveransmodeller samt att information kan flöda mellan vårdinstanser och därigenom följa patienten och vara tillgänglig där den behövs.

”Bäst värde för pengarna” och ”när som helst och var som helst” kommer bli normen och detta är något som även drivs av det ändrade patientbeteende vi ser idag. Vad som är bäst värde för dig behöver dock inte vara något jag värdesätter. Även hur jag som medborgare eller patient önskar konsumera vård skiljer sig åt vilket sätter krav på en mer individualiserad och decentraliserad leverans av hälso- och sjukvård. Som därtill måste kunna anpassas över olika faser av mitt liv.