Försvar & Säkerhet

Försvar & Säkerhet

Digital krigföring och driftssäkerhet på nationell nivå.

OM man tittar på konflikter genom historien, är teknik inte sällan en avgörande skillnad mellan segrare och förlorare. En så grundläggande princip kanske aldrig förändras, men sätten på vilka den utnyttjas skiftar hela tiden. Harri Larsson som är strategichef för försvar och nationell säkerhet i Norden på Hewlett Packard Enterprise (HPE) menar att det bara finns två alternativ: omfamna tekniken, eller gå under.

Det jag beskriver är egentligen ingenting nytt, säger Harri. Utvecklingen har bara accelererat. Idag kan du få information och fatta underbyggda beslut avsevärt snabbare än någonsin tidigare. Den hastigheten ökar i stort sett logaritmiskt. Det kan vi inte påverka. Det enda vi kan påverka är hur vi förhåller oss till det. Så valet står mellan att omfamna tekniken och göra vad man kan av den, eller välja bort den och gå under.
Harri är noga med att understryka att omfamnandet av den nya tekniken inte är liktydigt med att kapitulera för den. Tvärtom handlar mycket om hur vi omfamnar tekniken, och på vilket sätt. – Det digitala samhället och the internet of things kommer med en teoretisk sårbarhet som vi måste gardera oss emot, säger han. Jag tror att vi måste bygga redundans på ett annat sätt än tidigare. Vi måste räkna med att vi kan bli utslagna, och därför flytta runt den systemkritiska informationen utan att riskera total förlust. Det är då det blir väldigt komplicerat.

Utmaningarna är stora och evigt föränderliga för ett av världens största IT-bolag som jobbar med två av de största försvarsmakterna i världen, USA och Storbrittanien. Hur kan man garantera att en fungerande infrastruktur förblir intakt när den utsätts för anfall? Kanske har redan den avgörande delen av kommande konflikter förflyttats från det traditionella slagfältet till cybervärlden.
Stridsvagnar och stridsflygplan kommer förstås att ha fortsatt relevans, säger Harri, men det är inte otänkbart att ett framtida scenario främst riktar in sig på samhällskritisk infrastruktur såsom elförsörjning och kommunikation. Det är både enklare och mer effektivt än bomber, och går avsevärt fortare om man vet hur man gör. Dessutom är det enklare att dölja varifrån attacken kommer. För att ligga på framkant behöver myndigheter och företag ha en partner som ligger långt fram i utvecklingen. Då kan de få hjälpa att anpassa sig till en föränderlig omvärld i den takt som utvecklingen kräver.