HPs ANPASSADE HÅRDVARUÅTERVINNING

Våra program för återvinning och bortskaffande av IT-tillgångar är anpassade för att erbjuda smidiga lösningar för
att återvinna era gamla IT-produkter – enligt era specifika behov.

LOGGA IN

STÖD FÖR KUNDER OCH
PARTNERS ÅTERVINNINGSINSATSER

Till HPs återvinningsprogram för hårdvara accepteras förfrågningar från HPs kommersiella kunder, HPs service- och säljpartner samt HP-anställda som agerar på uppdrag av HPs kommersiella kunder, partners eller arbetsplatser.

ALTERNATIV FÖR PRODUKTER SOM NÅTT SLUTET PÅ SIN LIVSLÄNGD

Alla organisationer måste så småningom hantera föråldrade IT-tillgångar, men alla har inte samma krav för hur det behöver gå till. Därför erbjuder vi olika alternativ för bortskaffande för att uppfylla era specifika behov.

DET SOM ÄR VIKTIGT FÖR ER
ÄR VIKTIGT FÖR OSS

Att minska miljöpåverkan från verksamheter är viktigt för oss alla. Se hur HP kämpar för hållbarhet på den här planeten, som vi alla delar.

LÄS MER