Registrerat bolag

0

HP PPS Sverige AB

Gustav III:s boulevard 30
169 73 Solna
Org. No. 559001-9385
Telefonnummer: 010-520 08 03

1

Om oss

Vår vision är att skapa teknik som gör livet bättre för alla, överallt - varje person, varje organisation och varje samhälle runt jorden. Detta motiverar oss - inspirerar oss - att göra det vi gör. För att tillverka det vi tillverkar. För att uppfinna och för att återskapa. För att skapa upplevelser som överraskar. Vi kommer inte sluta att sträva framåt, eftersom du inte slutar att sträva framåt. Du återskapar hur du arbetar. Hur du spelar. Hur du bor. Med vår teknik kan du återskapa din egen värld.

Detta är vårt kall. Det är ett nytt HP.

Keep reinventing.


Andra registreringar

HP är en registrerad tillverkare under ”Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2007”. Läs mer om återvinna din gamla IT utrustning.

HP har åtagit sig att tillhandahålla information till kunderna om kemiska ämnen i våra produkter för att uppfylla juridiska krav t.ex. REACH (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier). En kemikalieinformations rapport hittar man via: www.hp.com/go/reach