HPs åtgärder mot förfalskningRapportera

Kontakta HPs program för bekämpning av förfalskning

Kontakta HPs ACF-program om du har frågor om förfalskade tillbehör till HP-skrivare eller om du vill rapportera en misstänkt förfalskning. HP håller all information konfidentiell i den utsträckning som tillåts enligt lag och kommer endast att vidarebefordra den vid behov.

Så här rapporterar du en misstänkt förfalskning till HP

Behåll bläckpatronen, förpackningsmaterialet och eventuell dokumentation till produkten, exempelvis fakturor, säljbrev och liknande.

Vi behöver följande uppgifter:

  • Ange varför du misstänker att produkten är en förfalskning samt namnet på företaget som sålde produkten.
  • Dina kontaktuppgifter (valfritt).
  • Om så är möjligt bör du skicka med skarpa digitalfoton (på cirka 500 kB vardera, tagna utan blixt) av alla de sex sidorna av tonerkassettens/bläckpatronens låda tillsammans med en närbild av säkerhetsetiketten (om en sådan finns) samt en bild av själva tonerkassetten/bläckpatronen i din rapport till HP.

Kontakta oss på följande sätt:

Post: Skriv till följande adress om du vill skicka brev till oss:
EMEA Anti-counterfeiting Programme
Hewlett-Packard International S.à.r.l.
150 Route du Nant d'Avril,
1217 Meyrin
Switzerland

Webb: Klicka här om du vill rapportera misstänkta tillbehör via webben: onlineformulär för ACF-rapport. Med den här metoden kan du vara anonym.
Telefon: Om du vill tala med någon om dina misstankar, klicka på länken.

Close icon