HP Stitch S300/S500 jedinica za sakupljanje mastila (5JX30A)

HP jedinice za sakupljanje mastila povećavaju mogućnosti štampača budući da omogućavaju štampanje na širem asortimanu medijuma.