HP SKENERI – SKENERI SA RAVNOM PLOČOM I SKENERI SA UMETANJEM LISTOVA

VIŠE SNAGE ZA VAŠE POSLOVANJE.
BELEŽITE. UPRAVLJAJTE. DELITE.

Neka me kontaktira stručnjak

Povežite se sa nama

1. Brzina skeniranja izmerena na 300 tpi (crno-bela, siva skala i boja). Stvarne brzine obrade mogu da se razlikuju u zavisnosti od rezolucije skeniranja, uslova mreže, performansi računara i softvera aplikacije.

2. HP EveryPage se naziva HP Precision Feed na HP ScanJet uređajima predstavljenim pre maja 2013.

3.Za skeniranje sa mobilnog uređaja potrebna je aplikacija HP JetAdvantage Capture. Preuzmite aplikaciju sa adrese hp.com/go/documentmanagement. Bežične performanse zavise od fizičkog okruženja i udaljenosti od pristupne tačke i mogu da budu ograničene ako postoje aktivne VPN veze. Wi-Fi Direct® skeniranje zahteva da mobilni uređaj bude direktno povezan sa Wi-Fi® mrežom skenera. Wi-Fi i Wi-Fi Direct su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance®.

4. Zasnovano na HP-ovom pregledu bezbednosnih funkcija objavljenih 2016. godine na konkurentskih štampačima iste klase. Samo HP nudi kombinaciju bezbednosnih funkcija koje omogućavaju nadgledanje da bi se otkrili i automatski zaustavili napadi i da bi se zatim izvršila samostalna validacija integriteta softvera pri ponovnom pokretanju. Listu štampača možete da pronađete na lokaciji hp.com/go/PrintersThatProtect. Za više informacija: https://www.hp.com/go/printersecurityclaims.