Kućni štampači

Štampači za kućne kancelarije/mala preduzeća

LAKO ŠTAMPANJE S MOBILNIH UREĐAJA UZ JEDNOSTAVNO PODEŠAVANJE
Lako podešavanje i štampanje sa više od jedne milijarde pametnih telefona i tableta, direktno s mobilnog uređaja, uz HP Smart App.13
   

Originalni HP potrošni materijal

 
1. Broj dobijenih stranica: Prosek crne i kombinovane boje po bočici (cijan/magenta/žuta). Tri GT53XL bočice sa crnom bojom uključene u kutiji štampaju svaka po 6000 probnih stranica. Rezultati su zasnovani na HP metodologiji i neprekidnom štampanju ISO/IEC 24712 probnih stranica. Nije zasnovano na ISO/IEC 24711 procesu testiranja. Za štampanje 8000 probnih stranica u boji može da bude potrebna dodatna bočica sa crnim mastilom. Stvarni broj odštampanih stranica razlikuje se u zavisnosti od sadržaja odštampanih stranica i drugih faktora. Određeni deo mastila iz uključenih bočica koristi se za pokretanje štampača. Dodatne informacije o dopuni i broju odštampanih stranica potražite na adresi www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2. Do 3 godine mastila direktno po raspakivanju: Na osnovu korišćenja do 200 stranica mesečno. Stvarni broj odštampanih stranica znatno se razlikuje u zavisnosti od sadržaja odštampanih stranica i drugih faktora. Prosek zasnovan na standardu ISO/IEC 24711 ili HP metodologiji testiranja i neprekidnom štampanju. Određeni deo mastila iz uključenih bočica koristi se za pokretanje štampača. Detalje potražite na lokaciji www.hp.com/go/learnaboutsupplies. HP bočice s mastilom u poređenju s HP kertridžima s mastilom. Trošak po stranici zasniva se na očekivanom crno-belom i kompozitnom (cijan/magenta/žuta) štampanju stranica, a rezultati se zasnivaju na HP metodologiji i neprekidnom štampanju test stranica na osnovu standarda ISO/IEC 24712. Nije zasnovano na ISO/IEC 24711 procesu testiranja. Stvarni broj odštampanih stranica razlikuje se u zavisnosti od sadržaja odštampanih stranica i drugih faktora. Određeni deo mastila iz uključenih bočica koristi se za pokretanje štampača. Dodatne informacije o dopuni i broju odštampanih stranica potražite na adresi www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

3. Zasnovano na internom poređenju kompanije HP između MSRP-a i cene po stranici modela iste klase HP LaserJet Pro M15 i HP LaserJet Pro MFP M28 sa HP 44A/48A crnim originalnim LaserJet kertridžem sa tonerom sa standardnim punjenjem iz marta 2019. Detalje potražite na adresi www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

4. Dostupne boje mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje.

5. Najmanji višefunkcionalni štampač za kuću na svetu: Sve funkcije tipičnog višefunkcionalnog štampača uz upola manju veličinu. Zasnovano na poređenju dimenzija višefunkcionalnih inkjet kućnih štampača širom sveta sa cenom nižom od 223 EUR iz septembra 2015. godine. Za detalje pogledajte: www.hp.com/go/smallestAiOclaims.

6. Do 3 godine besplatnog mastila: Na osnovu prosečne korisničke upotrebe mastila za štampač HP DeskJet GT 5820 WL.

7. Najbolji kvalitet štampanja na običnom papiru i foto-papiru u klasi pomoću mastila proizvođača originalne opreme u poređenju sa većinom vodećih platformi CISS rezervoara za mastilo koje ne proizvodi HP, već drugi proizvođači originalne opreme sa cenom < 449,99 USD. Udeo na tržištu koji navodi Hardcopy Peripherals Tracker za 1. kvartal 2019, izdanje za 1. kvartal 2019. Rezultati testova trebalo bi da budu slični za istu platformu sa različitim brojevima modela koji koriste istu formulu mastila proizvođača originalne opreme. HP Smart Tank štampači brendirani su i kao HP Smart Tank Plus u nekim regionima. Detalji u praktičnom laboratorijskom izveštaju iz maja 2019. organizacije Keypoint Intelligence – Buyers Lab pomoću mastila proizvođača originalne opreme. Pogledajte www.keypointintelligence.com/hpsmarttankplus.

8. U poređenju s većinom konkurentnih korisničkih stonih inkjet višefunkcionalnih štampača u boji u toj klasi cene niže od 299 EUR. Istraživačka studija Buyers Lab 2018 kompanije Keypoint Intelligence koju je naručio HP zasnovana je na istraživačkom ispitivanju objavljenih specifikacija proizvođača, izveštajima o održivosti i saopštenjima za štampu od 15.12.2018. i nije potvrđena u laboratorijskom testiranju. Tržišni udeo na osnovu izveštaja IDC CYQ3 2018 Hardcopy Peripherals Tracker, za 3. kvartal 2018. AiO uređaj sa vrhunskim bezbednosnim funkcijama u toj klasi na osnovu pregleda objavljenih ugrađenih bezbednosnih funkcija konkurentnih modela iste klase i definisano kao ponuda poslovne klase, sa bezbednošću na više tačaka, uključujući, bez ograničavanja: šifrovanje na nivou podataka, uređaja, mreže, dokumenta; bezbednost Wi-Fi veze poslovne klase i bezbedno štampanje. Više detalja potražite na lokaciji www.keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro.

9. Konstantna samostalna dopuna tonera pomoću postavljenog bubnja za slike sa priborom proizvođača originalne opreme u poređenju sa većinom svetskih konkurentnih monohromatskih laserskih štampača proizvođača originalne opreme < 250 USD i multifunkcionalnih uređaja cene < 350 USD od 15. novembra 2018. Interno istraživanje kompanije HP i studija Buyers Lab 2018 kompanije Keypoint Intelligence koju je naručio HP. Tržišni udeo na osnovu izveštaja IDC CYQ4 2018 Hardcopy Peripherals Tracker, za 2. kvartal 2018. Detalje potražite na lokaciji www.keypointintelligence.com/HPNeverstop – spoljašnja veza.

10. Zasnovano na internom poređenju kompanije HP između MSRP-a i cene po stranici modela iste klase HP LaserJet Pro M15 i HP LaserJet Pro MFP M28 sa HP 44A/48A crnim originalnim LaserJet kertridžem sa tonerom sa standardnim punjenjem iz marta 2019. Detalje potražite na adresi www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

11. Toner za najviše 5000 stranica: Stvarni broj odštampanih stranica znatno se razlikuje u zavisnosti od sadržaja odštampanih stranica i drugih faktora. Prosek zasnovan na standardu ISO/IEC 19752 i neprekidnom štampanju. Detalje potražite na lokaciji www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

12. Najmanje na svetu zauzeće površine u svojoj klasi u poređenju samo sa dimenzijama većine personalnih laserskih štampača na svetu (definisani kao crno-beli laserski štampači po ceni nižoj od 100 USD i crno-beli laserski multifunkcionalni štampači po ceni nižoj od 150 USD); HP interno istraživanje o objavljenim specifikacijama proizvođača štampača 9. oktobra 2017. i studija Keypoint Intelligence – Buyers Lab 2017 koju je poručio HP. Tržišni udeo na osnovu izveštaja IDC CYQ2 2017 Hardcopy Peripherals Tracker. Izmereno zauzeće površine za seriju štampača HP LaserJet Pro M15 iznosi 100,64 kvadratna inča, a za seriju HP LaserJet Pro MFP M28 iznosi 148,2 kvadratna inča. Dodatne detalje potražite na lokaciji www.keypointintelligence.com/products/samples/new-hp-laserjet-series – spoljašnja ikona (PDF ikona PDF 354 KB). Dostupno samo na modelima HP LaserJet Pro M15w i HP LaserJet Pro MFP M28w.

13. Neophodno je preuzeti aplikaciju HP Smart. Kontrolisane funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od operativnog sistema mobilnog uređaja. Kompletnu listu podržanih operativnih sistema i detalja potražite na adresi www.support.hp.com/us-en/document/c03561640. Detalje o lokalnim zahtevima za štampanje potražite na adresi www.hp.com/go/mobileprinting.