Gaming porodica

$$list_links_tagline$$

1. Za prikaz QHD slika neophodan je sadržaj Quad visoke definicije (QHD)

2. Uključeno samo na pojedinim SKU.

3. Kompatibilno sa Windows® računarima sa Thunderbolt™ 3 portom.

4. Dostupnost funkcija razlikuje se u zavisnosti od proizvoda.

5. Zahteva hardverski uređaj OMEN Accelerator.

© 2016 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije u ovom dokumentu podložne su promenama bez prethodne najave. Jedine garancije za HP proizvode i usluge navedene su u izjavama o izričitoj garanciji koje se dobijaju uz takve proizvode i usluge. Ništa što je ovde navedeno ne može se tumačiti kao dodatna garancija. HP nije odgovoran za moguće tehničke ili uredničke greške odnosno omaške u ovom dokumentu. 

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel logotip, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, logotip Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi i Xeon Inside predstavljaju zaštitne znake korporacije Intel u SAD i/ili drugim zemljama.

NVIDIA®, GeForce® i NVIDIA® logotip predstavljaju zaštitne znake i/ili registrovane zaštitne znake korporacije NVIDIA® u SAD i drugim zemljama.