Reglezi din mers

Susţinut de OMEN Command Center

1. Ascultarea la echipamentul stereo personal la volum maxim pe perioade lungi de timp poate deteriora auzul utilizatorului. Pentru a reduce riscul de deteriorare a auzului, redu volumul şi durata de ascultare la volum maxim.

2. Pe baza headseturilor de pe piaţă, conform situaţiei din 24.04.2018.

Inside, Intel Core şi Core Inside sunt mărci comerciale ale Intel Corporation sau ale filialelor sale, în S.U.A. şi/sau în alte ţări/regiuni.

USB Type-C™ şi USB-C™ sunt mărci comerciale ale USB Implementers Forum.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă.