Innowacyjne metody nauczania. Większe zaangażowanie uczniów.

Firma HP jest czołowym dostawcą edukacyjnych rozwiązań technologicznych oraz partnerem zapewniającym nauczycielom niezwykłe możliwości dzięki wydajnemu i efektywnemu korzystaniu z naszych narzędzi. Wiemy, że jeśli zapewnimy właściwym osobom odpowiednie narzędzia, nie będzie dla nich rzeczy niemożliwych.

Sieć pracowni Learning Studio od HP i Microsoft – Nauka w nowym wydaniu
Gdzie w Europie znaleźć placówki Learning Studio
Uwalniamy nowe możliwości edukacyjne
 
Technologie, które inspirują

Technologie pozwalają nam osiągać więcej oraz umożliwiają szybszą i bardziej inteligentną pracę. Technologia HP jest projektowana z myślą o umożliwieniu osiągania wymiernych rezultatów przez zapewnianie pełnego dostępu do treści, programów nauczania i innych użytkowników — w każdej chwili i w dowolnym miejscu.

 

1. Wymagane jest (sprzedawane osobno) oprogramowanie HP Classroom Manager dla nauczycieli, które umożliwia kontrolowanie i blokowanie urządzeń z poziomu systemu Windows na komputerze nauczyciela. Oprogramowanie HP Classroom Manager dla uczniów nie obejmuje funkcji blokowania i kontrolowania.

© 2017 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte powyżej mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na swoje produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i redakcyjne ani za pominięcia w tym dokumencie.

Intel, logo Intel, Intel Inside, Intel Core i Core Inside są znakami towarowymi firmy Intel Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Microsoft, Windows i logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

W niektórych wersjach systemu Windows pewne funkcje są niedostępne. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania lub systemu BIOS. System Windows 10 aktualizuje się automatycznie, a funkcja ta jest zawsze włączona. Pobieranie aktualizacji może wiązać się z opłatami za przesyłanie danych naliczanymi przez dostawcę usług internetowych. Z upływem czasu może być konieczne spełnienie dodatkowych wymagań. Zobacz microsoft.com Łącze zewnętrzne.

Niektóre funkcje, w tym obsługiwany głosowy asystent Cortana, pokrywanie tuszem i Continuum, wymagają bardziej zaawansowanego sprzętu. Zobacz microsoft.com/en-us/windows/features Łącze zewnętrzne. Symulacja ekranów. Może ulec zmianie. Aplikacje ze Sklepu Windows sprzedawane oddzielnie. Dostępność aplikacji i ich funkcje mogą być zależne od regionu.