1. W porównaniu z innymi drukarkami HP Designjet z serii T.

2. W porównaniu z wielkoformatowymi drukarkami atramentowymi do zastosowań graficznych w cenie poniżej 25 000 USD. Na podstawie danych o największej prędkości druku w kolorze, opublikowanych przez producentów w październiku 2013 r. Stosowano różne metody testowe.

3. Aplikacja mobilna HP All-in-One Printer Remote jest dostępna dla Apple® iPad, iPhone i iPod Touch z systemem iOS v7.0 lub w nowszych wersjach i dla urządzeń przenośnych z systemem Android v4.4 lub w nowszych wersjach. Aplikacja mobilna HP All-in-One Printer Remote na urządzenia przenośne jest dostępna za darmo z Apple® App Store dla urządzeń Apple® i z Google Play dla urządzeń przenośnych z systemem Android.

4. Aplikacja HP Print Service Plugin jest dostępna dla urządzeń przenośnych z systemem Android w wersji 4.4 lub nowszej. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepu Google Play.

5. Drukowanie lokalne wymaga podłączenia urządzenia przenośnego i drukarki do tej samej sieci (zwykle punkty Wi-Fi łączą się z połączeniami przewodowymi) lub bezpośredniego połączenia bezprzewodowego z drukarką. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego. Tryb pracy bezprzewodowej działa wyłącznie na częstotliwości 2,4 GHz. Do drukowania zdalnego konieczne jest połączenie internetowe z drukarką HP obsługującą połączenia sieciowe. Aby korzystać z bezprzewodowego połączenia szerokopasmowego za pomocą urządzeń przenośnych, należy zawrzeć oddzielną umowę o świadczenie usług. Informacje o dostępności i zasięgu można uzyskać u usługodawcy. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/designjetmobility.

6. Szacunkowe oceny trwałości obrazu dokonane przez HP Image Permanence Lab w oparciu o atramenty HP Vivid Photo i drukarkę produkcyjną HP DesignJet Z6200. Odporność na działanie wody zależy od drukarki i profilu drukowania. Ocena odporności na działanie wody przeprowadzona przez HP Image Permanence Lab na różnych nośnikach HP według metody testowej ISO 18935. Odporność na zarysowania na podstawie wewnętrznych testów HP z wykorzystaniem metody testowej firmy Taber i metody testowej z użyciem monety na różnych nośnikach HP. Ocena trwałości ekspozycyjnej w pomieszczeniach i z dala od bezpośredniego światła słonecznego przeprowadzona na różnych nośnikach HP przez laboratorium HP Image Permanence Lab oraz firmę Wilhelm Imaging Research Inc. Więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.HPLFMedia.com/printpermanence.Łącze zewnętrzne

© 2017 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte powyżej mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na swoje produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i redakcyjne ani za pominięcia w tym dokumencie.

Intel, logo Intel, Intel Inside, Intel Core i Core Inside są znakami towarowymi firmy Intel Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Microsoft, Windows i logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

W niektórych wersjach systemu Windows pewne funkcje są niedostępne. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania lub systemu BIOS. System Windows 10 aktualizuje się automatycznie, a funkcja ta jest zawsze włączona. Pobieranie aktualizacji może wiązać się z opłatami za przesyłanie danych naliczanymi przez dostawcę usług internetowych. Z upływem czasu może być konieczne spełnienie dodatkowych wymagań. Zobacz microsoft.com Łącze zewnętrzne.

Niektóre funkcje, w tym obsługiwany głosowy asystent Cortana, pokrywanie tuszem i Continuum, wymagają bardziej zaawansowanego sprzętu. Zobacz microsoft.com/en-us/windows/features Łącze zewnętrzne. Symulacja ekranów. Może ulec zmianie. Aplikacje ze Sklepu Windows sprzedawane oddzielnie. Dostępność aplikacji i ich funkcje mogą być zależne od regionu.