© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne ani braki występujące w niniejszym dokumencie.

Nie wszystkie funkcje są dostępne w różnych wersjach systemu Windows 8. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 8 może wymagać aktualizacji i/lub zakupu osobnego sprzętu. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem www.microsoft.com/windows/.