Inspirujące wyniki dzięki technologiom i dostępowi do właściwych informacji

Firma HP oferuje technologie, które umożliwiają poprawę wyników w nauce i minimalizują całkowity koszt posiadania. Możemy poprawić jakość nauczania w każdej szkole, zapewnić uczniom bezpieczne środowisko internetowe oraz zwiększyć efektywność korzystania z technologii w trakcie lekcji.

Pozwól firmie HP pomóc Ci we wprowadzaniu zmian
 
 Realne korzyści dla naszych społeczności
Program National Education Technology Framework

1. Opcje finansowania i usług oferowane przez Hewlett-Packard Financial Services Company oraz podmioty zależne i stowarzyszone firmy (zwane łącznie HPFSC) w niektórych krajach podlegają weryfikacji zdolności kredytowej i wymogom standardowej dokumentacji HPFSC. Subskrypcje są dostępne na okres 24 lub 36 miesięcy. Stawki i subskrypcje zależą od zdolności kredytowej klienta, rodzaju oferty, a także od rodzajów i opcji usług oraz sprzętu. Nie wszyscy klienci kwalifikują się do tego programu. Niektóre usługi lub oferty mogą być niedostępne w pewnych krajach. Mogą obowiązywać inne ograniczenia. HPFSC zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszego programu w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

2. Tylko w wybranych modelach.

3. W oparciu o opublikowane największe szybkości drukowania modeli HP X551dw i X576dw w porównaniu z laserowymi i atramentowymi kolorowymi, biurkowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi tańszymi niż 1000 USD i drukarkami tańszymi niż 800 USD. Dane zweryfikowane przez WirthConsulting.org, maj 2014 r. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz hp.com/go/printerspeeds.Łącze zewnętrzne

© 2017 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte powyżej mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na swoje produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i redakcyjne ani za pominięcia w tym dokumencie.

Intel, logo Intel, Intel Inside, Intel Core i Core Inside są znakami towarowymi firmy Intel Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Microsoft, Windows i logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

W niektórych wersjach systemu Windows pewne funkcje są niedostępne. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania lub systemu BIOS. System Windows 10 aktualizuje się automatycznie, a funkcja ta jest zawsze włączona. Pobieranie aktualizacji może wiązać się z opłatami za przesyłanie danych naliczanymi przez dostawcę usług internetowych. Z upływem czasu może być konieczne spełnienie dodatkowych wymagań. Zobacz microsoft.com Łącze zewnętrzne.

Niektóre funkcje, w tym obsługiwany głosowy asystent Cortana, pokrywanie tuszem i Continuum, wymagają bardziej zaawansowanego sprzętu. Zobacz microsoft.com/en-us/windows/features Łącze zewnętrzne. Symulacja ekranów. Może ulec zmianie. Aplikacje ze Sklepu Windows sprzedawane oddzielnie. Dostępność aplikacji i ich funkcje mogą być zależne od regionu.