Kup teraz
 

Udostępnij pracownikom możliwość bezpiecznego drukowania dokumentów z urządzeń przenośnych

Wspieraj wydajną pracę zespołu, zapewniając mu łatwe i mobilne drukowanie z komputerów przenośnych, tabletów i smartfonów. Zaawansowane urządzenia oraz rozwiązania do druku mobilnego HP JetAdvantage pozwalają zachować zgodność z zasadami bezpieczeństwa i efektywnie zarządzać dostępem do drukarki.

Więcej informacji
 

Produkty HP i rozwiązania dopasowane do Twojej firmy

 

*Szacowana cena detaliczna w Stanach Zjednoczonych. Rzeczywiste ceny mogą być inne. 

1. Funkcja jest obsługiwana przez wybrane drukarki i może wymagać zakupu opcjonalnego modułu akcesoryjnego. Przed rozpoczęciem drukowania urządzenie przenośne musi być połączone bezpośrednio z siecią Wi-Fi urządzenia wielofunkcyjnego lub drukarki z obsługą Wireless Direct. W zależności od urządzenia przenośnego wymagana może być również instalacja aplikacji lub sterownika. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/businessmobileprinting.

 

2. W przypadku funkcji Wireless Direct Printing może być wymagane zainstalowanie na urządzeniu przenośnym aplikacji lub oprogramowania do drukowania. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od drukarki. Należy pamiętać, że gdy urządzenie przenośne jest bezpośrednio połączone z drukarką, dostęp do materiałów wymagających połączenia z Internetem (np. stron internetowych lub dokumentów w chmurze) może nie być obsługiwany w trybie HP Wireless Direct.

 

3. Wymaga zgodnego urządzenia przenośnego obsługującego drukowanie za pośrednictwem łączności NFC. Lista zgodnych urządzeń przenośnych obsługujących druk za pośrednictwem łączności NFC jest dostępna na stronie hp.com/go/nfcprinting.

 

4. Usługa współdziała z wieloma drukarkami oraz urządzeniami wielofunkcyjnymi HP i jest dostępna tylko w Ameryce Północnej i wybranych krajach europejskich. Funkcja druku prywatnego jest dostępna bezpłatnie i wymaga połączenia drukarki z Internetem oraz obsługi usług sieciowych. Aby uzyskać więcej informacji i szczegóły dotyczące zgodności urządzeń, zobacz www.hpjetadvantage.com.

 

5. Aplikacja HP JetAdvantage Capture wymaga dostępu do Internetu. Można jej używać na urządzeniach przenośnych z systemem Android w wersji 4.0 lub nowszej. Aplikacja jest zgodna z wieloma modelami skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych HP. Urządzenie przenośne musi być połączone z tą samą siecią, w której znajduje się skaner lub urządzenie wielofunkcyjne HP. Komunikacja może również odbywać się za pośrednictwem połączenia Wi-Fi Direct.


© Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na swoje produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żadne stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako przyznające dodatkowe uprawnienia z tytułu gwarancji. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i redakcyjne ani za pominięcia w tym dokumencie.

 

'' ''