USŁUGI PRZWYRACANIA I ODNAWIANIA HP

W bezpieczny sposób odzyskamy i ponownie wykorzystamy lub poddamy recyklingowi Twoje urządzenia końcowe.

Chroń dane swojej firmy i osobowe, korzystając z naszych bezpiecznych usług końcowych, i przygotuj się na odświeżenie technologii przy pomocy recyklingu, który wspiera zrównoważony rozwój środowiska.

1. Wartość rynkowa będzie szacowana na podstawie wieku i stanu urządzenia. Nie wszystkie urządzenia mogą mieć wartość rezydualną. W przeciwnym razie zostaną odpowiednio poddane recyklingowi.

2. Usługi HP podlegają stosownym warunkom świadczenia usług HP przekazanym lub wskazanym klientowi w chwili zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe zgodnie z właściwymi przepisami lokalnymi, a warunki świadczenia usług HP lub ograniczona gwarancja HP dołączone do produktu HP w żaden sposób nie wpływają na takie prawa.