DZISIAJ KAŻDA FIRMA POTRZEBUJE PARTNERA TECHNOLOGICZNEGO. UCZYŃ USŁUGI HP SWOIMI

HP oferuje więcej wyborów i elastyczności niż kiedykolwiek dotychczas, od rozwiązania Urządzenie HP jako usługa (DaaS), które zapewnia pełne rozwiązanie w zakresie użytkowania i zarządzania swoimi urządzeniami i aplikacjami opartymi na wielu systemach operacyjnych, po usługi HP Lifecycle w zakresie zarządzania okresem eksploatacji urządzenia.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
URZĄDZENIE HP JAKO USŁUGA

INTELIGENTNE, PROSTE ROZWIĄZANIA OBLICZENIOWE DLA DZISIEJSZEGO ŚWIATA

Rozwiązanie Urządzenie HP jako usługa (DaaS)1 zapewnia nowoczesny model usług, który upraszcza sposób, w jaki organizacje zasilają, wspierają i zarządzają instrumentami IT za pomocą wnikliwych analiz i raportów z HP TechPulse. Dzięki DaaS HP nawiązuje stosunki partnerskie z klientami, aby zwiększyć produktywność, skuteczność operacyjną i przewidywalność kosztów użytkownika.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
USŁUGI HP LIFECYCLE

USŁUGI NA KAŻDY ETAP EKSPLOATACJI URZĄDZENIA

Szeroka gama usług zapewniających pomoc na każdym etapie eksploatacji urządzenia — od planowania i projektowania po konfigurację i wdrażanie, pomoc dla pracowników oraz bezpieczną, przyjazną środowisku modernizację.

POBIERZ BROSZURĘ

ODKRYWANIE I PROJEKTOWANIE

expand

KONFIGURACJA

expand

WDROŻENIE

expand

OPTYMALIZACJA

expand

KONSERWACJA

expand

PRZYWRACANIE I ODNAWIANIE

expand

ROZWIĄZANIA WSPARCIA MIEJSCA PRACY

OBEJRZYJ, JAK USŁUGI HP ZAPEWNIĄ CI PEŁNE ROZWIĄZANIE, SPEŁNIAJĄC POTRZEBY TWOJEJ FIRMY

Poziomy usług i czas odpowiedzi na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.hp.com/go/cpc. Usługi HP są regulowane przez obowiązujące warunki i postanowienia HP dotyczące usług, które zostały dostarczone lub wskazane klientowi w momencie zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe uprawnienia wynikające z obowiązującego prawa lokalnego, na które nie wpływają żadne warunki i postanowienia HP dotyczące usług ani ograniczona gwarancja HP dołączona do produktu HP.

1. Plany HP DaaS i/lub zawarte w nich komponenty mogą się różnić w zależności od regionu lub autoryzowanego partnera serwisowego HP DaaS. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem HP lub autoryzowanym partnerem firmy DaaS w celu uzyskania szczegółowych informacji w Twojej lokalizacji. Usługi HP są regulowane przez obowiązujące warunki i postanowienia HP dotyczące usług, które zostały dostarczone lub wskazane klientowi w momencie zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe uprawnienia wynikające z obowiązującego prawa lokalnego, na które nie wpływają żadne warunki i postanowienia HP dotyczące usług ani ograniczona gwarancja HP dołączona do produktu HP.

2. W tym telefon, samoobsługa, zgłoszenia internetowe, e-mail i czat.

Usługi HP są regulowane przez obowiązujące warunki i postanowienia HP dotyczące usług, które zostały dostarczone lub wskazane klientowi w momencie zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe uprawnienia wynikające z obowiązującego prawa lokalnego, na które nie wpływają żadne warunki i postanowienia HP dotyczące usług ani ograniczona gwarancja HP dołączona do produktu HP.