Usługi wdrożeniowe

Jeśli nie masz w wpisanego „wdrażania technologii” w misję swojej firmy, to może lepiej zostawić nam to zadanie?

Instalowanie i wdrażanie całego arsenału sprzętu może okazać się przytłaczającym wyzwaniem dla dużego przedsiębiorstwa – warto zostawić je firmie HP. Zajmiemy się wszystkim, od logistyki przez instalację i migrację danych po wycofanie z eksploatacji w sposób bezpieczny dla danych1. Dzięki temu ty i twoi informatycy będą mogli skupić się na optymalnym wykorzystaniu narzędzi technologicznych.

Skontaktuj się z nami

Od dostawy do bezpiecznego wycofania z eksploatacji

Usługi HP są regulowane przez obowiązujące warunki i postanowienia HP dotyczące usług, które zostały dostarczone lub wskazane klientowi w momencie zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe uprawnienia wynikające z obowiązującego prawa lokalnego, na które nie wpływają żadne warunki i postanowienia HP dotyczące usług ani ograniczona gwarancja HP dołączona do produktu HP.

1. Program może być niedostępny w niektórych regionach. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/recycle.