Usługi opieki serwisowej HP

Niech twój biznes się kręci przez całą dobę i na całym świecie.

Twoja firma działa w oparciu o technologie. Nikt nie ochroni tych technologii lepiej od HP. Od opieki serwisowej nad komputerami, usług serwisowych u klienta po usługi śledzenia i odzyskiwania i wiele innych usług, wsparcie HP obejmuje wszystkie aspekty – przez całą dobę i na całym świecie.

Skontaktuj się z nami

Twój globalny opiekun

 

Poziomy usług i czasy odpowiedzi na zgłoszenia w ramach usług serwisowych HP Care Pack mogą być różne zależnie od lokalizacji klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.hp.com/go/cpc. Usługi HP są regulowane przez obowiązujące warunki i postanowienia HP dotyczące usług, które zostały dostarczone lub wskazane klientowi w momencie zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe uprawnienia wynikające z obowiązującego prawa lokalnego, na które nie wpływają żadne warunki i postanowienia HP dotyczące usług ani ograniczona gwarancja HP dołączona do produktu HP.


Usługi HP są regulowane przez obowiązujące warunki i postanowienia HP dotyczące usług, które zostały dostarczone lub wskazane klientowi w momencie zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe uprawnienia wynikające z obowiązującego prawa lokalnego, na które nie wpływają żadne warunki i postanowienia HP dotyczące usług ani ograniczona gwarancja HP dołączona do produktu HP.