Pakiet serwisowy Care Pack

Gdzie znalazłaby się twoja firma bez komputerów i drukarek?

Odpowiedź: Nie chcesz tego wiedzieć.


Dlatego potrzebujesz pakietu serwisowego Care Pack obejmującego wszystkie urządzenia w twojej firmie.

Skontaktuj się z nami
Usługi wsparcia technicznego HP obejmują usługi w podróży, usługi śledzenia i odzyskiwania, usługi u klienta, zachowanie pamięci uszkodzonych nośników, odzyskiwanie i przywracanie, wymianę drukarek u klienta i wymianę drukarek następnego dnia roboczego. Tego właśnie potrzebujesz, aby utrzymać firmę w grze.

Wystarczy jeden incydent, aby koszt tych usług się zwrócił

1. Plan HP ADP zapewnia ograniczone odszkodowanie do wysokości wartości produktu lub całkowitą wymianę notebooków, urządzeń typu all-in-one, komputerów stacjonarnych lub tabletów

2. Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.hp.com/go/cpc. Usługi HP są regulowane przez obowiązujące warunki i postanowienia HP dotyczące usług, które zostały dostarczone lub wskazane klientowi w momencie zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe uprawnienia wynikające z obowiązującego prawa lokalnego, na które nie wpływają żadne warunki i postanowienia HP dotyczące usług ani ograniczona gwarancja HP dołączona do produktu HP.