KOMPLEKSOWE USŁUGI CYKLU ŻYCIA

Nasze portfolio usług obejmuje każdy etap cyklu eksploatacji urządzenia użytkownika końcowego – od początku do końca – w przypadku urządzeń HP i innych marek. Firma HP lub autoryzowani partnerzy HP DaaS mogą dostosować usługi do Twoich określonych potrzeb, z uwzględnieniem pakietu wsparcia w przypadku uszkodzenia/konieczności naprawy.

Urządzenia

• Komercyjne laptopy, komputery stacjonarne, stacje robocze i urządzenia do obsługi punktów sprzedaży detalicznej HP6

Obsługa sprzętu

• Obsługa na miejscu, w następnym dniu roboczym

Proaktywne zarządzanie z wykorzystaniem narzędzi HP TechPulse

• Instalacja i wdrażanie usług na różnych systemach operacyjnych i pochodzących od różnych dostawców7
• Stan sprzętu, oprogramowania i systemu BIOS
• Zdarzenia i raporty dotyczące stanu urządzeń i systemów operacyjnych
• Raporty wykorzystania urządzeń i oprogramowania
• Analizy predykcyjne dla urządzeń z systemami operacyjnymi Windows, AndroidTM19 i Mac
• Raport kompatybilności sprzętu z systemem operacyjnym Windows 10
• Raport zarządzania zdarzeniami

Wszystkie funkcje planu Standard i dodatkowo:

Proaktywne zarządzanie z wykorzystaniem narzędzi HP TechPulse

• Zdarzenia i raporty związane z bezpieczeństwem

Obsługa sprzętu

• Ochrona przed przypadkowymi uszkodzeniami6
• Zachowanie uszkodzonych nośników

Proaktywne zarządzanie realizowane przez ekspertów serwisowych HP

• Usługa ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi
• Monitorowanie analiz, zdarzeń i raportów
• Ochrona danych na utraconych urządzeniach
• Wdrażanie ustawień konfiguracji zabezpieczeń i zasad szyfrowania
• Inicjowanie automatycznej wymiany części1
• Zarządzanie ustawieniami zasad, poprawek i uaktualnień systemu operacyjnego Windows
• Dostarczanie raportów zdarzeń związanych z bezpieczeństwem urządzeń
• Rozwiązywanie problemów za pośrednictwem zdalnego wsparcia
• Bezpieczne udostępnianie sieci Wi-Fi użytkownikom końcowym
• Tworzenie zasad informacyjnych systemu Windows i zarządzanie nimi
• Zastosowanie spójnych procesów i zasad w obrębie systemów operacyjnych Windows, iOS, AndroidTM i macOS

Wszystkie funkcje planu Enhanced i dodatkowo:

Proaktywne zarządzanie z wykorzystaniem narzędzi HP TechPulse

• Zdarzenia i raporty związane z bezpieczeństwem

Proaktywne zarządzanie realizowane przez ekspertów serwisowych HP

• Przeprowadzanie przeglądów kwartalnych z klientami
• Instalacja aplikacji lub katalogów aplikacji na urządzeniach korzystających z różnych systemów operacyjnych
• Wdrażanie zasad umieszczania aplikacji na białej lub czarnej liście

Odizolowywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym21

• Ochrona załączników do wiadomości e-mail
• Ochrona łączy i plików udostępnianych za pośrednictwem komunikatorów23
• Ochrona przed łączami służącymi do wyłudzania informacji
• Bezpieczne przeglądanie
• Ochrona pobieranych plików
• Wsparcie działu IT w umieszczaniu witryn korporacyjnych na białej liście

Analizy bezpieczeństwa i raporty dzięki technologii HP TechPulse

• Stan ochrony i luki w zabezpieczeniach na podstawie czasu
• Najbardziej narażone urządzenia i najbardziej narażeni użytkownicy na podstawie zniwelowanych zagrożeń
• Zagrożenia na podstawie typu i źródła oraz na przestrzeni czasu

Wszystkie funkcje planu SELF-MANAGED oraz dodatkowo:

Usługa zarządzana HP

• Analiza zagrożeń przez ekspertów serwisowych24
• Szczegółowa analiza łańcucha usuwania szkodliwego oprogramowania
• Ochrona poprzez odizolowywanie zagrożeń dla punktów końcowych

Zobacz, co najlepsi analitycy mówią o rozwiązaniu DaaS i jego zdolności radzenia sobie z wyzwaniami dotyczącymi zaopatrywania w urządzenia i zarządzania środowiskami IT.

Sprawozdanie IDC: Model „Jako usługa” wchodzi na rynek sprzętowy
PDF, 195 KB

Publikacja IDC: Rozważając model DaaS: Jakie pytania zadać, aby zmaksymalizować korzyści
PDF, 345 KB

Usługi HP Lifecycle zapewniają wiele korzyści użytkownikom i zespołom IT w firmach na całym świecie.

Eksperci i analitycy HP dzielą się spostrzeżeniami dotyczącymi sposobów, w jakie usługa HP DaaS upraszcza wdrożenie i zarządzanie.

Device as a Service - inteligentne i proste zarządzanie urządzeniami IT
VIDEO, 46:45

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu HP DaaS i zobacz, jak może Ci pomóc zwolnić zasoby IT oraz skupić się na innych strategiach przedsiębiorstwa.

Broszura rozwiązania HP DaaS
PDF, 1,38 MB

Nagranie wideo poświęcone HP DaaS
WIDEO, 2:02

Objaśnienie rozwiązania DaaS
WIDEO, 2:47

Opis rozwiązania DaaS
PDF, 207 KB

1. Plany HP DaaS i/lub ich elementy mogą się różnić w zależności od regionu lub autoryzowanego partnera serwisowego HP DaaS. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem HP lub autoryzowanym partnerem firmy DaaS w celu uzyskania szczegółowych informacji w swojej lokalizacji. Usługi HP podlegają stosownym warunkom świadczenia usług HP przekazanym lub wskazanym klientowi w chwili zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe zgodnie z właściwymi przepisami lokalnymi, a warunki świadczenia usług HP lub ograniczona gwarancja HP dołączone do produktu HP w żaden sposób nie wpływają na takie prawa.

2. Pełne wymagania systemowe można sprawdzić na stronie www.hpdaas.com/requirements.

3. Zunifikowane zarządzanie punktem końcowym HP jest zapewniane przez ekspertów HP ds. usług w planach HP DaaS Enhanced lub Premium. Eksperci ds. usług zapewniają usługę poprzez VMware Workspace ONE wspierany przez AirWatch. W przypadku klientów korzystających z Microsoft Intune istnieje też możliwość zarządzania za pomocą już istniejących licencji. Prosimy sprawdzić dostępność opcji w swoim kraju.

4. Usługa jest dostępna przez 9 godzin dziennie, od godz. 8.00 do 18.00 czasu lokalnego, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt określonych przez firmę HP. Autoryzowany przedstawiciel HP przybędzie do klienta podczas okna wsparcia technicznego w następnym dniu wsparcia technicznego po odebraniu połączenia i potwierdzeniu przez HP. Zgłoszenia poza oknem wsparcia technicznego zostaną potwierdzone w następnym dniu wsparcia technicznego i obsłużone w następnej dacie wsparcia technicznego. Opłaty i strefy podróży (jeżeli dotyczy) mogą różnić się w zależności od położenia geograficznego.

5. Pomoc techniczna dla urządzeń może różnić się w zależności od kraju. Ochrona przed przypadkowymi uszkodzeniami dostępna jest wyłącznie w planach HP DaaS Enhanced i Premium. Sprawdź dostępność w swoim obszarze u przedstawiciela HP.

6. Dostępność może różnić się w zależności od kraju.

7. Analizy i raporty dla systemu operacyjnego iOS dostępne są wyłącznie w planach HP DaaS Enhanced, Premium i DaaS for Apple.

8. Pomoc techniczna dla urządzeń może różnić się w zależności od kraju. Dostępne tylko w planach HP DaaS Enhanced i Premium.

9. Opcje finansowania i usług oferowane przez Hewlett-Packard Financial Services Company oraz podmioty zależne i stowarzyszone firmy (zwane łącznie HPFSC) w niektórych krajach podlegają weryfikacji zdolności kredytowej i wymogom standardowej dokumentacji HPFSC. Stawki i warunki są zależne od zdolności kredytowej klienta, rodzaju oferty, rodzaju oraz opcji usług i/lub wyposażenia. Nie wszyscy klienci mogą się kwalifikować. Nie wszystkie usługi lub oferty są dostępne we wszystkich krajach. Mogą obowiązywać inne ograniczenia. Firma HPFSC zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszego programu w dowolnym momencie bez powiadomienia*. Dostępność może różnić się w zależności od kraju.

10. Rozwiązanie HP DaaS for Apple® jest oferowane w Stanach Zjednoczonych bezpośrednio przez firmę HP. Inne rozwiązania typu produkty jako usługa Apple są dostępne za pośrednictwem HP na żądanie. Sprawdź dostępność w swoim obszarze u przedstawiciela HP.

11. Ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi HP jest realizowane przez ekspertów serwisowych HP. Dostarczają oni obsługę, korzystając z rozwiązania VMware Workspace ONE firmy AirWatch. W przypadku klientów korzystających z Microsoft Intune istnieje też możliwość zarządzania za pomocą już istniejących licencji. Prosimy sprawdzić dostępność opcji w swoim kraju.

12. Wymagana licencja ServiceNow sprzedawana oddzielnie i dodatkowo wymagana instalacja aplikacji HP DaaS ze strony hpdaas.com oraz ważna licencja na oprogramowanie ServiceNow ITSM.

13. Część sprzętu i usług wsparcia technicznego może być dostarczana przez firmę Apple.

14. Wymagania systemowe dostępne są pod adresem www.hpdaas.com/requirements. Wymaganych jest minimum 1000 urządzeń.

15. Funkcje zdalnego blokowania i usuwania wymagają włączenia urządzenia i dostępu do Internetu.

16. Opcje finansowania i usług oferowane przez Hewlett-Packard Financial Services Company oraz podmioty zależne i stowarzyszone firmy (zwane łącznie HPFSC) podlegają weryfikacji zdolności kredytowej i wymogom standardowej dokumentacji HPFSC. Stawki i warunki są zależne od zdolności kredytowej klienta, rodzaju oferty, rodzaju oraz opcji usług i/lub wyposażenia. Nie wszyscy klienci mogą się kwalifikować. Nie wszystkie usługi lub oferty są dostępne we wszystkich krajach. Mogą obowiązywać inne ograniczenia. HPFSC zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszego programu w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

17. Urządzenia z systemem iOS są szyfrowane w obrębie systemu operacyjnego. Pełne wymagania systemowe można sprawdzić na stronie www.hpdaas.com/requirements.

18. Rozwiązanie HP DaaS for Apple® jest oferowane w Stanach Zjednoczonych bezpośrednio przez firmę HP i wybranych partnerów. Inne rozwiązania typu produkty jako usługa Apple są dostępne za pośrednictwem HP DaaS na żądanie. Sprawdź dostępność w swoim obszarze u przedstawiciela HP.

19. Analiza predykcyjna twardych dysków i baterii na urządzeniach Android.

20. Wymagania systemowe dla usługi HP DaaS Proactive Security: urządzenia klientów korzystających z usług wielu dostawców z systemem operacyjnym Windows 10 1703 lub nowszym, z pamięcią 8 GB i 6 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania klienta oprogramowania. Usługa HP DaaS Proactive Security wymaga rozwiązania HP TechPulse, które jest dołączane do wszystkich planów HP DaaS lub HP DaaS Proactive Management. Plan HP DaaS Proactive Security Enhanced wymaga, aby klienci należeli do planu Enhanced or Premium HP DaaS lub HP DaaS Proactive Management.

21. Technologia HP Sure Click Advanced wchodzi w zakres usługi HP DaaS Proactive Security Service i wymaga systemu operacyjnego Windows 10. Obsługiwane są przeglądarki Microsoft Internet Explorer, Google Chrome™ i Chromium™. Obsługiwane załączniki obejmują pliki Microsoft Office (Word, Excel i PowerPoint) i PDF, o ile zainstalowane są programy Microsoft Office lub Adobe® Acrobat.

22. Funkcja Service Experts jest dostępna tylko w planie Proactive Security Enhanced.

23. Obsługiwane komunikatory uwzględniają programy Skype i Skype dla firm.

24. Funkcja Service Experts jest dostępna tylko w planie Proactive Security Enhanced.

25. Usługę HP DaaS Proactive Security można wykupić samodzielnie dla urządzeń z systemem operacyjnym Windows 10, bez względu na producenta. Dodatkowe wymagania systemowe, patrz www.hpdaas.com/requirements. Usługa HP DaaS Proactive Security wymaga rozwiązania HP TechPulse, które jest dołączane do wszystkich planów HP DaaS lub HP DaaS Proactive Management. Eksperci serwisowi dostępni są wyłącznie w planie Proactive Security Enhanced.

26. W oparciu o wewnętrzną analizę HP obejmującą usługi odizolowywania zagrożeń oferujące rozwiązania SaaS i usługi zarządzane uwzględniające wdrożenie i konfigurację, egzekwowanie zasad zgodności i analizę niebezpieczeństwa ze strony szkodliwego oprogramowania. Najbardziej zaawansowana usługa na podstawie ochrony przed zagrożeniami poprzez odizolowanie sprzętu (VM), z izolacją indywidualnych kart przeglądarki i aplikacji, na marzec 2019.

27. Wymagania systemowe dla usługi HP DaaS Proactive Security: urządzenia klientów korzystających z usług wielu dostawców z systemem operacyjnym Windows 10 1703 lub nowszym, z pamięcią 8 GB i 6 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania klienta oprogramowania. HP DaaS Proactive Security wymaga HP TechPulse, który jest częścią dowolnego planu HP DaaS lub HP DaaS Proactive Management. Plan HP DaaS Proactive Security Enhanced wymaga, aby klienci należeli do planu Enhanced or Premium HP DaaS lub HP DaaS Proactive Management.

28. Usługa będzie częściowo lub całkowicie świadczona za pośrednictwem programu AppleCare for Enterprise®. Więcej informacji na temat programu, patrz https://www.apple.com/support/enterprise.

29. Wymaga planu Enhanced lub Premium HP DaaS albo HP DaaS Proactive Management.

*Dalsze informacje można uzyskać, kontaktując się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

Apple i logo Apple są znakami towarowymi Apple Computer, Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. iPod jest znakiem towarowym Apple Computer, Inc. Znak towarowy iPod przeznaczony jest do kopiowania wyłącznie zgodnie z prawem lub przez właścicieli praw autorskich. Nie kradnij muzyki.

Apple iPad®, iPhone®, iPod® i Mac® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Apple Inc.