Z6G4 Xeon 4214 2.2 2400 12C 85 W CPU2 (5YS91AA)

  • Zawartość opakowania

    HP Z6G4 Xeon 4214 2.2 2400 12C 85 W CPU2

    Zawartość opakowania

    HP Z6G4 Xeon 4214 2.2 2400 12C 85 W CPU2