Publiczne powiadomienie dotyczące stron internetowych HP

0

Ważne powiadomienie dla klientów posiadających drukarki firmy Samsung

Po przejęciu przez HP globalnego sektora urządzeń drukujących od firmy Samsung, HP i podmioty powiązane otrzymały lub otrzymają pewne dane osobowe klientów i partnerów z oddziałów firmy Samsung z tej branży. Umożliwi to dalsze świadczenie przez HP podstawowych usług gwarancyjnych i rozszerzonych usług pomocy technicznej oraz zachowanie ciągłości obsługi klientów firmy Samsung, a także kontynuowanie stosunków handlowych z zaufanymi partnerami biznesowymi.

Firma HP poważnie podchodzi do kwestii prywatności, bezpieczeństwa oraz ochrony danych wszystkich klientów oraz partnerów HP na całym świecie. W niniejszym powiadomieniu dla klientów i partnerów firmy Samsung wyjaśniamy, w jaki sposób HP będzie dalej korzystać z danych osobowych.

W związku z przejęciem firma HP uzyskała lub uzyska następujące rodzaje danych osobowych:


Dane klienta


  • Dane zgłoszenia: informacje z centrum obsługi firmy Samsung oraz historia udzielonej pomocy/wykonanych napraw przez autoryzowane centra serwisowe Samsung.
  • Informacje dotyczące modelu, numeru seryjnego, daty zakupu, opisu problemu, opisu naprawy.
  • Informacje dotyczące pakietu serwisowego: nr certyfikatu, kod pakietu, kod i nazwa sprzedawcy, model, nr seryjny, data rejestracji, data
  • zakupu, data rozpoczęcia okresu gwarancyjnego, data zakończenia okresu gwarancyjnego.

Dane partnera:


  • Nazwa, imię i nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko służbowe
1

W jaki sposób HP będzie korzystać z danych osobowych?

Firma HP będzie kontynuować korzystanie z wymienionych danych osobowych w sposób podobny do firmy Samsung. Dane te będą wykorzystywane do świadczenia podstawowych usług gwarancyjnych i rozszerzonych usług pomocy technicznej oraz zachowania ciągłości obsługi, a także oceny, analizy i poprawy działań na naszych rynkach i relacji z klientami, doskonalenia produktów i usług oraz kontynuowania stosunków handlowych z partnerami biznesowymi firmy Samsung. W naszej organizacji szanujemy prywatność i stosujemy skuteczne zabezpieczenia danych zapewniające ich ochronę. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu korzystania z danych osobowych w firmie HP i związanych z tym praw ich właścicieli można znaleźć w: Deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych firmy HP.

2

Która spółka HP dysponuje danymi osobistymi klientów i partnerów?

Dane osobowe klientów i partnerów zostały przekazane do HP Inc.:


  • Nazwa firmy : HP Inc.
  • Adres firmy : 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304
  • Numer kontaktowy firmy : 1-650-857-1501