0

Roszczenia z tytułu naruszenia w Witrynach HP

HP przestrzega praw własności intelektualnej innych podmiotów i zachęca innych, by robili to samo. W związku z tym HP prowadzi politykę usuwania Materiałów przesyłanych przez Użytkownika, które naruszają prawa własności intelektualnej innych podmiotów, zawieszania dostępu do Tej Witryny (lub dowolnej jej części) każdemu użytkownikowi, który korzysta z Tej Witryny z naruszeniem czyjejś własności intelektualnej, i/lub zamykania w odpowiednich okolicznościach konta każdego użytkownika, który korzysta z Tej Witryny z naruszeniem czyichś praw własności intelektualnej.

Zgodnie z paragrafem 17 kodeksu USA, punkt 512, HP wdrożyła procedury otrzymywania pisemnego powiadomienia o naruszeniu praw autorskich i przetwarzania takich roszczeń zgodnie z tymi przepisami. Jeśli Użytkownik uważa, że jego prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej zostały naruszone przez użytkownika Tej Witryny, prosimy o przesłanie pisemnego powiadomienia o naruszeniu do Przedstawiciela HP:

Attn: DMCA Copyright Agent
HP Inc.
1050 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304
Tel: 650-857-2709
Fax: 650-857-5409
Email: dmca_copyright_notice@hp.com


Aby sprawą można było zająć się natychmiast, pisemne powiadomienie musi:


 • Zawierać odręczny lub elektroniczny podpis Użytkownika;
 • Określać dzieło chronione prawem autorskim lub innym prawem własności intelektualnej, które zostało naruszone;
 • Określać materiał, który został naruszony, w wystarczająco precyzyjny sposób, aby pozwolić HP zlokalizować ten materiał;
 • Zawierać odpowiednie informacje, dzięki którym HP może się skontaktować z Użytkownikiem (w tym adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail);
 • Zawierać oświadczenie o uzasadnionym podejrzeniu, że korzystanie z materiału chronionego prawem autorskim lub innym prawem własności intelektualnej nie jest dozwolone przez właściciela, jego agenta lub prawo;
 • Zawierać oświadczenie, że informacje zawarte w piśmie są dokładne; oraz
 • Zawierać oświadczenie, pod karą krzywoprzysięstwa, że Użytkownik jest uprawniony do działania w imieniu właściciela prawa autorskiego lub innego prawa własności intelektualnej.

Jeśli zgłoszenie nie będzie odnosić się do naruszenia prawa autorskiego lub innego prawa własności intelektualnej, Przedstawiciel nie będzie mógł zająć się sprawą.

Przesyłanie powiadomienia zwrotnego w sprawie naruszenia ustawy DMCA

Powiadomimy Użytkownika, że usunęliśmy lub zablokowali dostęp do wymienionych materiałów chronionych prawami autorskimi, jeżeli takie usunięcie jest zgodne z ważnym zgłoszeniem naruszenia ustawy DMCA, które otrzymaliśmy. Jeśli Użytkownik otrzyma od Nas takie powiadomienie, może przesłać pisemne powiadomienie zwrotne do Naszego wyznaczonego przedstawiciela, zawierające wszystkie następujące informacje:


 • Podpis odręczny lub elektroniczny Użytkownika;
 • Identyfikację materiału, który został usunięty lub do którego został zablokowany dostęp, oraz miejsce, w którym materiał się znajdował, zanim został usunięty lub do którego został zablokowany dostęp;
 • Oświadczenie Użytkownika pod karą krzywoprzysięstwa, że ma on uzasadnione podejrzenie, iż materiał został usunięty lub zablokowany w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji materiału; oraz
 • Swoje imię i nazwisko, adres pocztowy i numer telefonu oraz oświadczenie Użytkownika, że wyraża zgodę na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd okręgowy, w którego jurysdykcji znajduje się adres pocztowy Użytkownika, lub jeśli adres pocztowy Użytkownika jest poza Stanami Zjednoczonymi, przez sąd okręgowy, w którego jurysdykcji jesteśmy My, oraz że Użytkownik akceptuje doręczanie pism procesowych od osoby, która zgłosiła powiadomienie o domniemanym naruszeniu materiału albo od przedstawiciela tej osoby.

Blokowanie osób ponownie naruszających prawa autorskie

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zamknięcia konta lub zablokowania dostępu każdemu użytkownikowi Tej Witryny i/lub usługi, który narusza prawa innych podmiotów lub ustawę DMCA.

Powrót do początku