Po urlopie na plaży generujemy w miejscu pracy większe zyski

Warszawa 15.09.2010r. – Pracownicy firm sektora MŚP, którzy trafili tego latana plażę, mają największe szanse na zwiększenie wydajności popowrocie do pracy — potwierdzają opublikowane wyniki badaniaprzeprowadzonego w regionie EMEA1. Zdaniem respondentówprawdopodobieństwo wzrostu wydajności w pracy jest trzy razy wyższedzięki wypoczynkowi na plaży niż urlopowi w mieście2 lub wakacjomedukacyjnym3 oraz dwa razy wyższe niż w przypadku wakacjizwiązanych z wysiłkiem fizycznym4.

Badanie zostałoprzeprowadzone w ramach kampanii HP „Laser Jet Pays You Back”,która zwraca uwagę na — często niedocenianą — wartość, którą dofirm z sektora MŚP wnoszą już od ponad 25 lat produkty firmyHP.

Jak wynika z badań, dziękidłuższej przerwie, takiej jak wakacje, to menedżerowie mająnajwiększą szansę na wygenerowanie zwrotu z inwestycji (ROI). O 13%więcej menedżerów niż osób na niższych stanowiskach przyznaje, żewykorzystuje wakacje do całkowitego „wyłączenia się”, odłożeniaswoich obowiązków i powrotu do pracy bardziej zrelaksowanymi.

Badanie pokazało również,jak pracownicy z poszczególnych krajów oceniają swoją produktywnośći wydajność po powrocie z urlopu. 72% Greków twierdzi, że popowrocie do pracy z urlopu jest bardziej zmotywowanych (dwa razywięcej niż respondentów z Holandii), po nich są Turcy (63%) iobywatele Republiki Południowej Afryki (56%). Na drugim bieguniepozycjonują się Francuzi (22%) i Hiszpanie (26%).

Menedżerowie i osobyna niższych stanowiskach odnoszą korzyści z urlopowego odpoczynku wpodobnym stopniu, co jednak rzadko kojarzy się z ROI — mówipsycholog dr Michael Bashshur,
Wzięcie urlopu nie tylko umożliwia pracownikom „naładowanieakumulatorów”,  ale też pomaga zmniejszyć depresję i wyeliminowaćstres, co w efekcie przekłada się na większą produktywność popowrocie do pracy.
Interesującą wiadomością dla menedżerów, którzy kierujązespołami i działami HR może być fakt, że tygodniowe wakacje sąrównie skuteczne pod względem podnoszenia wydajności w miejscupracy co dwutygodniowe. Zdaniem 66% respondentów tygodniowe, azdaniem 63% dwutygodniowe wakacje zwiększają w pewnym lub znacznymstopniu ich wydajność po powrocie do pracy.


Zdaniem Luisa Casado, dyrektora ds. marketingu HP LaserJet &Enterprise Solutions, GTMU Imaging & Printing Group, EMEA,wyniki te są interesują zwłaszcza dla tych firm, które poszukująsposobów na wygenerowanie wartości wewnątrz własnejorganizacji.


Badanie EMEA, którego najważniejszą kwestią byłozidentyfikowanie, ocena i wykorzystanie ukrytych wartości w miejscupracy, zostało przeprowadzone równolegle z kampanią HP „LaserJetPays You Back”. Kampania ta ma na celu pokazanie, w jaki sposób —po zakupie — drukarki HP LaserJet  stają się inwestycją, którazarabia na siebie, zmniejszając poziom zużycia papieru i materiałóweksploatacyjnych, konsolidując urządzenia, i w rezultacie,zużywając mniej energii niż alternatywne urządzenia — dodajeLuis Casado.


Kampania LaserJet Pays You Back

Kampania Laser Jet Pays YouBack zwraca uwagę na wartość, jaką od ponad 25 lat wnoszą drukarkiHP z serii LaserJet do firm z sektora MŚP w regionie EMEA:

- urządzenie wielofunkcyjneHP Color LaserJet CM3530, które oszczędza pieniądze klientów dziękizmniejszeniu kosztów zużycia energii, papieru i toneru. 5

- drukarki z serii HPLaserJet Pro P 1100 — jedne z najoszczędniejszych drukareklaserowych na świecie, mogą zapewnić do 72% oszczędności energii wporównaniu ze swoimi poprzednikami, dzięki opracowanej przez firmęHP technologii Auto-On/Auto-Off.6

 


- drukarka HP LaserJet P1606dn oferuje użytkownikom niezawodnewydruki dwustronne, co daje oszczędność pieniędzy (dziękimożliwości druku po obu stronach kartki zużycie papieru zmniejszanawet o 50%).7

 

(1) Na podstawie badaniaprzeprowadzonego na grupie 1 674 pracowników w wieku 18-65 lat wWielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii,Holandii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Rosji, Grecji, RPA iTurcji przez niezależną firmę badań sieciowych, StraegyOne. Badaniezostało przeprowadzone pomiędzy 31 maja 2010  a 7 czerwca2010.
(2) Urlop w mieście został zdefiniowany na potrzeby badania jakourlop, w którym respondenci podróżują do miast, aby je zwiedzić iczegoś się o nich dowiedzieć.
(3) Urlop edukacyjny został zdefiniowany na potrzeby badania jakourlop obejmujący ekoturystykę lub zajęcia hobbystyczne.
(4) Wakacje z przygodą zostały zdefiniowane na potrzeby badaniajako urlop, podczas którego respondenci zajmują się nurkowaniem,wędrówkami pieszymi, korzystają z kempingów lub podróżują zplecakiem.
(5) Oszczędności oszacowane na podstawie wydruku 50 kopii broszury(dwustronnej na specjalnym błyszczącym papierze) 12 razy w miesiącuprzy użyciu urządzenia wielofunkcyjnego HP Color LaserJet CM3530 wporównaniu do średnich cen detalicznych wydruku w punkcieusługowym. Dodatkowe oszczędności zapewnia technologia Instant-on,druk dwustronny i rozwiązanie HP Smart Web Printing. Rzeczywistewyniki mogą się różnić. Źródło danych o cenach usług: badaniakosztów druku przeprowadzone w marcu 2009 roku przez firmęInfotrends. Więcej informacji na temat metodologii badań iwielkości próby można znaleźć pod adresem http://www.hp.com/go/printcosts.Urządzenie HP Color LaserJet będzie dostępne w krajach EMEA wpaździerniku 2010.
(6) Zużycie energii na stronę wydruku określone na podstawiekonkurencyjnych pomiarów TEC zgodnie z wynikami podanymi nastronach energystar.gov i eu-energystar.org (stan na marzec 2010)oraz kalkulatora emisji dwutlenku węgla pod adresemhp.com/go/carbonfootprint. Metodologia i rzeczywiste wyniki testówmogą się różnić.  
(7) W porównaniu z drukarką HP LaserJet P1005.
(8) Więcej informacji można znaleźć na stronie http://h20331.www2.hp.com/hho/cache/608028-0-0-225-121.html

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.